Skip to main content

Oförändrade hyror i Stiftelsen Karlstadshus 2006

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:40 CET

Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om 2006 års hyror med ytterligare tre kommunala bostadsföretag:

· Stiftelsen Karlstadshus får oförändrade hyror.

· Årjängs Bostads AB höjer hyrorna med 1,3 procent från 1 mars.

· Kristinehamns Bostads AB höjer hyrorna med 1,6 procent från 1 april.

Stiftelsen Karlstadshus: Förhandlingarna inleddes i höstas när Hyresgästföreningen krävde en hyressänkning med 2 procent. Stiftelsen svarade med att begära en höjning med 1,5 procent. Förhandlingarna ajournerades och först nu har parterna enats om oförändrade hyror 2006.

Årjängs Bostads AB: Från och med den 1 mars höjs hyrorna med 1,3 procent. För en normaltrea blir höjningen cirka 50 kronor i månaden. Årjängs Bostads AB begärde en höjning med 2,4 procent.

Kristinehamns Bostads AB: Från och med den 1 april höjs hyrorna med 1,6 procent. För en normaltrea blir höjningen cirka 63 kronor i månaden. Kristinehamns Bostads AB begärde en höjning med 2,8 procent.

- Vår utgångspunkt har hela tiden varit att hyresgästerna ska få del av de historiskt låga räntor, som vi haft en längre tid. Detta har direkt gynnat dem som bor med bostadsrätt eller i egnahem, men har givetvis inneburit lägre kostnader även för dessa företag, säger förhandlingsledarna Birgitta Samuelsson och Thomas Bäckman.

För ytterligare information kontakta: Birgitta Samuelsson tfn 054-17 52 13, 070-659 25 31 eller Thomas Bäckman tfn 054-17 52 11, 070-525 01 98.Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=113885

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.