Skip to main content

Oförändrade hyror och återbäring till Sollentunahems hyresgäster

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:30 CET

Sollentunahems hyror förblir oförändrade och en engångs återbetalning av
fastighetsskatten till hyresgästerna kommer att ske under december månad
2007. Därutöver kommer Sollentuna hem och Hyresgästföreningen starta
grannsamverkan i utsatta miljonprogram.

- Vi har kommit en bit på vägen med det här förhandlingsresultatet och
tycker det är roligt att Hyresgästföreningen i Sollentuna lyckats pressa
tillbaka de höga hyrorna även under 2007. Vi har fått igenom våra krav
om oförändrade hyror igen och hoppas att detta kan bli vägledande för
Stockholmsregionens övriga allmännyttiga bostadsbolag, säger JP Mattsson
förhandlingsdelegationens ordförande för Hyresgästföreningen Sollentuna.
Hyresgästföreningen och Sollentunahem har gjort en överenskommelse om
oförändrade hyror för hyresgästerna i Sollentuna och att hyresgästerna
även ska få ta del av effekterna av den kommande sänkta
fastighetsskatten. Det innebär att hyresgästerna kommer få pengar
tillbaka i december 2007. Därutöver kommer Sollentunahem och
Hyresgästföreningen starta projektet trygg och säker i miljonprogrammet,
och som ett första steg kommer grannsamverkan startas i några
miljonprogramsområden i Sollentuna.

Uppgörelsen kommer inte att inkräkta på reparationsarbete och annat
underhåll kommer inte heller att påverkas.

- Det var viktigt för vår del att göra denna boendeform mer attraktiv.
Hyresrätten förenar trygghet och valfrihet på ett sätt som ingen annan
boendeform lyckats med. Detta kräver att hyresrätten tillåtts utvecklas
och inte avvecklas som styrande politiker i Sollentuna vill. Underhåll
och reparationer stod aldrig i motsats till kravet på en oförändrad
hyra. För vi vill ha det som Hyresgästföreningen alltid kämpar för - En
god bostad till en rimlig kostnad, avslutar JP Mattsson.

Fakta:

* Sollentunahem förvaltar 7 370 lägenheter (varav 262 st som
blockuthyrs).
* Hyran uppgick i genomsnitt till 910 kronor per kvm.
* En trea på 75m2 kostar därmed ca 5 690 kr/månad
* Återbäringen till hyresgästerna är beroende på lägenhetens yta
vilket igenomsnitt innebär mellan 400 - 600 kronor som en
engångsåterbetalning.

För vidare information:
JP Mattsson, ordförande förhandlingsdelegationen 0735-79 71 25