Skip to main content

Olofströmshus vill ha 3,2 % i hyreshöjning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 08:51 CET

Olofströmshus har begärt förhandling om nästa års hyror. I sin begäran presenterar bolaget en genomsnittlig höjning från den 1 februari av hyrorna med 3,2 %, 23:78 kronor per kvadratmeter och år. För en trerummare skulle detta innebära en hyreshöjning med 130-150 kronor i månaden.

Bland de orsaker bolaget anger som skäl till sitt krav, träder framförallt de kommunala taxehöjningarna fram. Det gäller fjärrvärmetaxan som höjs med 7 %, vattentaxan med 8 % och sophämtningen med 8 %.

Till detta kommer sedan att elpriserna stigit kraftigt. Först har själva elpriset stigit med 57 % och på det kommer sedan den 'gröna skatteväxling' som höjer priset ännu mer.

I övrigt ange bolaget att försäkrings-, löne- och materialkostnaderna ökar.

Hyresförhandlingarna med Olofströmshus inleds den 7 januari.

För ytterligare information, kontakta förhandlare Inge Karlsson, tel 0708-42 63 05.Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=56523

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.