Skip to main content

Omstritt fastighetsbolag nekas köpa hyreshus

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 12:41 CET

Fastigheter får inte köpas på spekulation. Det är innebörden i det beslut som Svea hovrätt nyligen fattat och som innebär att fastighetsbolaget Tepe Förvaltning HB nekas köpa ett hyreshus på Karl Gustavsgatan 11 i centrala Göteborg.

– En stor seger för hyresgästerna och en tydlig signal till oseriösa fastighetsägare att det inte lönar sig att försöka köpa fastigheter enbart för att kunna tjäna snabba pengar, kommenterar Lennart Sjöstedt, jurist och bostadspolitisk utredare, som drivit målet för Hyresgästföreningens räkning.

Hyresgästföreningens uppfattning är att Tepe Förvaltning HB inte velat köpa fastigheten för att förvalta den på det sätt som lagen kräver I stället har bolagets avsikt varit att snabbt omvandla huset till bostadsrätter och därmed självt kunna göra ett ekonomiskt klipp. Misstankar som stärkts av hur bolaget agerat vid ett tidigare fastighetsköp i Göteborg.

Hyresnämnden, som tidigare behandlat bolagets ansökan, beslöt i mars i år att säga nej till köpet och nu har alltså även Svea hovrätt kommit till samma slutsats. I praktiken innebär det att Tepe Förvaltning HB fått näringsförbud och är utestängt från bostadsmarknaden de närmaste fem åren.

– Det är ytterst sällan förvärvsärenden går till beslut, i Göteborg har vi inte haft något sådant ärende de senaste åren. Därför är det ytterst glädjande att vi nu fått en så tydlig signal om att oseriösa fastighetsägare inte har på marknaden att göra, säger Lennart Sjöstedt.

Lennart Sjöstedt når du på telefon 031-704 50 50 eller mobil 0708-11 39 28.