Skip to main content

Orimligt att elnätsföretagens prishöjningar ska avgöras i domstol

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 16:04 CET

I dag avgjorde Förvaltningsrätten i Linköping ett antal tvister mellan ett flertal elnätsföretag och Energimarknadsdomstolen (EI) om vilka avgifter som företagen har rätt att ta ut. Elnätsföretagen har velat ha kraftiga höjningar av elnätsavgifterna medan EI har hävdat att det är rimligt med mer blygsamma höjningar. Totalt kan det handla om avgiftshöjningar för konsumenterna på upp till 40 miljarder kronor.

Förvaltningsrätten ger nu elnätsföretagen rätt och underkänner EI:s beslut. Det öppnar för stora höjningar av elnätsavgifterna framöver, om inte domarna överklagas.

-Det är helt orimligt att den här typen av avgiftshöjningar ska avgöras i domstol, säger Hans Dahlin, energipolitisk expert på Hyresgästföreningen. Det får inte finnas något utrymme att tolka lagstiftningen på så skilda sätt som nu sker.

-I slutänden är det konsumenterna som står som förlorare, både eftersom långa domstolsprocesser som pågår i flera år skapar en enorm osäkerhet men också för att det naturligtvis är konsumenterna som i sista hand får betala de höga elnätspriserna.

-Nu måste regering och riksdag förstärka det regelverk som finns och se till så att konsumenterna får ett bättre skydd mot oskäliga höjningar. Vi förutsätter också att Energimarknadsinspektionen överklagar beslutet, säger Hans Dahlin.För mer information, kontakta:

Hans Dahlin, energipolitisk expert Hyresgästföreningen 072-231 38 27


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.