Skip to main content

Påslag ger stora hyresskillnader - Linköping och Norrköping dyrast

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 13:37 CEST

Hyresgästen Bo vill bo, tvätta sin tvätt, parkera sin bil, ha fler tv-kanaler än 1,2 och 4 och ha ett underhåll av sin lägenhet.
Bland annat därför kostar en modern 90-talslägenhet 2 000 kronor mera i månaden för Bo i Linköping än i Hultsfred.

De verkliga boendekostnaderna för den som hyr sin lägenhet kan vara väsentligt större än vad själva grundhyran upplyser om. I hälften av de allmännyttor som finns inom Hyresgästföreningen region Östs område ingår det hyresgästen Bo vill ha i grundhyran. Hos övriga får han betala tillägg.

Hyresgästföreningen har sammanställt vad det kostar för Bo att bo i verkliga existerande tvårumslägenheter hos allmännyttan inom regionens 17 kommuner med de krav Bo ställer.

60 kvadratmeter
Lägenheterna är runt 60 kvadratmeter stora. Rapporten har valt att jämföra dels 60-talslägenheter, i huvudsak belägna i ytterområden, dels i huvudsak centralt belägna 90-talslägenheter.
En generell slutsats är att kommunerna med redan höga grundhyror har mera av påslag för det Bo kräver med Gotland som ett gyllene undantag.

Hultsfred billigast
Rapporten visar att det är billigare för Bo att bo i en standardmässigt bättre lägenhet från 90-talet i Boxholm, Ydre, Hultsfred och Kinda än i en miljonprogramslägenhet i Norrköping, Söderköping eller Linköping. Billigast bor Bo i en 60-talslägenhet i Hultsfred som kostar något mera än halva hyran för en 90-talslägenhet i Linköping.

Stora skillnader
Boendekostnaden blir klart högst i Linköping för 90-talslägenheten som kostar 5 640 kronor i månaden för 64 kvadratmeter.
I Hultsfred, som är billigast, kostar 90-talslägenheten 3 551 kronor. Lägenheten är förvisso fyra kvadratmeter mindre än i Linköping men skillnaden i kvadratmeterpris är enormt -1 058 kronor i Linköping mot 710 kronor i Hultsfred.

Miljonprogrammet
Norrköping, Söderköping och Linköping har de dyraste 60-talslägenheterna med nästa exakt samma kvadratmeterkostnad. I Norrköping kostar 66 kvadratmeter 4 215 kronor i månaden, eller 766 kronor per kvadratmeter och år. I Hultsfred, som också har den billigaste 60-talslägenheten, kostar en lägenheten på 58 kvadratmeter 2 716 kronor, vilket motsvarar 562 kronor per kvadratmeter.

Låga taxor – högst hyra
Anmärkningsvärt är att Linköping och Norrköping ligger i topp – de två kommuner som har de lägsta sammanlagda avgifterna/taxorna för avfall, VA, el och uppvärmning.
Små expansiva kommuner som Söderköping och Vadstena är förhållandevis dyra. Mindre kommuner med vikande befolkningsunderlag har däremot lägre hyror.

Missvisande snitthyror
De snitthyror som brukar uppges då boendekostnader jämförs mellan olika kommuner är i praktiken en jämförelse mellan äpplen och päron då som synes olika tjänster/utbud ingår i hyran. Den ”vanliga” snittstatistiken säger att Gotlandshem är dyrast i regionen med en genomsnittshyra på 729 kronor per kvadratmeter och år. Linköping och Norrköping är näst dyrast med 724 kronor kvadraten. Hos Gotlandshem ingår de krav Bo ställer i grundhyran medan Bo i såväl Linköping som Norrköping måste betala extra, vilket gör att dessa bägge kommuner blir dyrast att bo i för Bo.

Haine Svahn, förhandlare, 011-495 44 26, 0708-51 19 12
Gunnar Flodin, sammanställare av rapporten, 0141-22 85 74, 0708-91 48 61
Erik Malmberg, kommunikatör, 013-495 44 59, 0708-10 27 44

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=52059

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.