Skip to main content

Politiska beslut bakom Vätterhems hyreskrav

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:53 CET

Vätterhem vill höja hyran med 17 kronor per kvadratmeter och år. Främsta anledningen är minskade räntebidrag. Nedtrappningen av räntebidragen motsvarar 7 kronor av det totala hyreskravet.
När Vätterhem vill höja hyran är det till stor del politiska beslut som ligger bakom hyreskravet. Vätterhem vill ha 17 kronor per kvadratmeter och år, motsvarande 106 kronor mer i månaden för en trea på 75 m2. Regeringens beslut att trappa ner räntebidragen utgör 7 kronor av det totala hyreskravet, motsvarande cirka 44 kronor mer i månaden för trean.

- Detta är oroande för hyresgästerna i framtiden. Räntebidragets avveckling påverkar negativt på såväl nyproduktionen som det äldre bostadsbeståndet, säger Rolf Wennerhag, förhandlare på hyresgästföreningen.

- Den årliga nedtrappningen av räntebidraget betyder att även de kommande årens kalkyler kommer att belastas med högre hyreskrav. Nyproduktionen av hyresbostäder riskerar att stoppas helt eller delvis på grund av att hyresnivåerna blir för höga för vanligt folk, säger Rolf Wennerhag.

För hyresgäster som själva betalar sin uppvärmning, så kallad kallhyra, vill Vätterhem höja hyran med 14 kronor per kvadratmeter och år.

Andra orsaker bakom hyreskravet är stigande räntor, höjda elpriser och höjda kommunala taxor för vatten och avfall. Vätterhem uppger att de i sitt hyreskrav har tagit hänsyn till att fastighetsskatten sänks med 0,1 procent.

Vätterhem vill också höja hyran för P-platser och garage men har inte angett med hur mycket.

Vätterhem vill även justera priset på hushållsel på Råslätt och Öxnehaga med 4 öre till 92 öre/kwh.

Förhandlingarna inleds den 27 november.

För mer information kontakta Rolf Wennerhag, förhandlare, på 036-30 49 14 eller 070-304 00 96

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=130721

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.