Skip to main content

Pressinformation om EU och hyrorna 22.11

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 14:53 CET

Inom kort kan flera viktiga avgöranden i Sverige med EU-anknytning komma att påverka de svenska hyrorna. Knäckfrågor är om hyrestaket kan vara kvar och om kommunernas bostadsföretag ska vara öppna för alla eller bara för dem med små inkomster. Hundratusentals hyresgäster kan drabbas av hyreshöjningar. Ska EU-regler tillåtas rasera viktiga hörnstenar i svensk bostadspolitik?

Närmast på tur är Fastighetsägarnas EU-anmälan till EU-kommissionen. Kommissionens tjänstemän vill ha en snabb lösning av frågan. Hur kommer den nya regeringen att ställa sig? Att alliansen helst vill ha bort hyrestaket är ingen hemlighet. I valet lovade man dock att det inte var aktuellt. Kommer regeringen att utnyttja tillfället? Oberoende experter sågar den utredning som ligger till grund för anmälan.
Utredningen Allmännyttans villkor och förutsättningar (Dir 2005:116) som leds av Arbetsdomstolens ordförande Michaël Koch är i full gång och presenteras i maj. Den ska bland annat redovisa hur väl svensk bostadslagstiftning stämmer överens med EG-rätten. Regeringen avser ge utredningen nya direktiv.
Svea hovrätt har i ett aktuellt ärende gjort ställningstaganden som kan öppna för nya EU-rättsliga processer om hyrorna.

Var: Hyresgästföreningen Riksförbundet Norrlandsgatan 7
När: 2006.11.22 kl 10.00

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se