Skip to main content

Pressmeddelande från Hyresgästföreningen region Stockholm: Regionstyrelsen begär suspension av styrelsemedlemmar på Södermalm

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 08:40 CET

Regionstyrelsen för Hyresgästföreningen agerar nu för att suspendera styrelserepresentanter på Södermalm som agerat i strid med fattade beslut och stadgar. Dessutom fråntas de tills vidare sin föreningslokal och utrymme på regionens gemensamma webbplats.

Hyresgästföreningens regionstyrelse har ansvar inför närmare 150 000 medlemmar i Stockholmsregionen. Södermalmsstyrelsens bedriver verksamhet som går på tvärs med resten av organisationen.

Eftersom Södermalmsstyrelsen bedriver rörelsefrämmande verksamhet går regionstyrelsen, efter föreningens årsmöte, vidare med att begära att förbundsstyrelsen utreder om någon i Södermalmsstyrelsen bör suspenderas. Motivet för eventuell suspension är oviljan att acceptera demokratiskt fattade beslut. Dessutom fråntas Södermalmsstyrelsen tills vidare föreningslokal och utrymme på regionens gemensamma webbsida.

– Södermalmsstyrelsens agerande kan liknas vid att alla föreningar utom Södermalmsföreningen har bestämt att vi ska ha högertrafik, men på Södermalm vill man köra vänstertrafik. Alltså kör de på vänster sida, säger Richard Dazley, vice ordförande Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Det är styrelsens agerande som på det här sättet begränsas. De lokala Hyresgästföreningarnas verksamhet i bostadsområden och kvarter på Södermalm fortsätter som vanligt och medlemmar som behöver hjälp i tvister och förhandlingar får som alltid hjälp av vår medlemsservice på regionkontoret.

För ytterligare information kontakta Richard Dazley, telefon 073-915 22 64.

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.