Skip to main content

Pressmeddelande: Vinnare av bästa årsredovisning 2008 utsedd

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:11 CET

2008 års vinnare av bästa årsredovisning har gått till Bostads AB Poseidon (Göteborg) och Falkenbergs Bostads AB. Poseidon är vinnare i gruppen större bostadsbolag och Falkenberg är vinnare i gruppen mindre bostadsbolag.

Hyresgästföreningen delar sedan 2007 ut ett vandringspris för bästa årsredovisning bland kommunala bostadsbolag.

Bakgrunden med årsredovisningstävlingen är att de kommunägda bostadsföretagen har verksamhet som berör många medborgare och som är vitala bitar i samhällets verksamheter för att bereda medborgarna bostäder. Företagens ekonomi har betydelse för hela samhällsekonomin.

Därför är det av stor vikt att deras årsredovisningar präglas av öppenhet, tydlighet, transparens och följsamhet mot gällande lagstiftning och redovisningsrekommendationer.

Motivering till vinnaren Bostads AB Poseidon

Företagets årsredovisning är utomordentligt informativ och välstrukturerad. Innehållsförteckningen hjälper läsaren att hitta rätt i den digra informationen. Årsredovisningen har ett estetiskt tilltalande grafisk layout och synnerligen god redovisning av mjuka värden såsom ägardirektiv, hyresgästnöjdhet, organisation, medarbetare och miljöredovisning. Redovisningsinformation och nyckeltal presenteras lättillgängligt och är såväl relevant som intressant och andas framtidstro.

Bostadsbolaget tillhör ett av de största i landet med totalt cirka 23 500 bostäder och med en årsomsättning om 1,5 miljarder kronor. Trots att konkurrensen har skärpts genom åren har Bostads AB Poseidon nominerats för tredje gången till utmärkelsen Bästa årsredovisning.

Motivering till vinnaren Falkenbergs Bostads AB

Trots att företaget är jämförelsevis litet förmår man presentera en utmärkt fyllig, läsvärd och grafiskt tilltalande årsredovisning, som överträffar vad betydligt större företag presterar. Med årsredovisningen har företaget skapat ett verktyg för att synliggöra och beskriva hur verksamhet och ekonomi kan mätas, jämföras och ständigt utvecklas. Exempelvis anger företaget genomsnittlig räntekostnad för 2008 och genomsnittlig ränta per 2008-12-31.

Företaget omfattar totalt ca 2 300 bostadslägenheter och har en hyresomslutning om ca 200 miljoner kronor.

Karin Larsson, fastighetsekonom på Hyresgästföreningen, riksförbundet är ansvarig för tävlingen.

- Det ligger i det allmännas intresse att företagens årsredovisningar är så informativa och ”läsvärda” som möjligt.  Bostadsbolagens verksamhet har stor påverkan i kommuner och samhället i stort. Det är därför glädjande att kunna presentera två så utomordentliga årsredovisningar, menar Karin Larsson på Hyresgästföreningen.

Kontakt:

Karin Larsson, fastighetsekonom, Hyresgästföreningen, 070- 688 11 81