Skip to main content

Protester mot borgensavgifter

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 10:14 CET

Hyreskrav på 7 procent. Nu protesterar hyresgästerna i LesseboHus med en namninsamling mot kommunen vars dåliga beslut och brist på handlingskraft drabbar hyresgästerna. Borgensavgifterna måste bort och gör något åt energiavtalet, är några av kraven.

Hyrorna i LesseboHus har stigit mer än i andra kommunala bostadsbolag de senaste femton åren och är i dag bland de högsta i sin kategori.

Gång efter gång har problemen tagits upp med kommunen om dyra kostnader för uppvärmning och dyra lån, men ingenting har hänt.

Nu syns tydligt resultatet av den bristande handlingskraften. LesseboHus behöver höja hyran med över 7 procent, 335 kronor i månaden för en trea.

Kommunen och LesseboHus har skrivit ett avtal med E-ON fram till 2012 och i år ökar bränslekostnaderna med över 50 procent! Det finns inget annat bolag i hela sydöstra Sverige som har så dyra uppvärmningskostnader.

Av de 38 kommunala bostadsföretag som finns i regionen har LesseboHus de högsta räntorna. Detta är en följd av en medveten strategi där man enbart tecknar lån bundna i långa tider. Trots de höga räntorna har politikerna i kommunen valt att ta ut en borgensavgift på lånen som höjer hyran med ytterligare 55 kronor i månaden för en trea!

Under några dagar har förtroendevalda i Hyresgästföreningen samlat in namnunderskrifter där man kräver att Lessebo kommun tar sitt ansvar gentemot hyresgästerna.

Ta genast bort borgensavgiften, lös in de dåliga lånen, avbryt det oskäliga avtalet med E-On och skynda på utbyggnaden av fjärrvärmen är kraven hyresgästerna ställer.


Ni hälsas härmed välkomna till när Hyresgästföreningens representanter lämnar över namnlistorna till kommunstyrelsen i dag, 21 mars, kl 13:45 på kommunhuset i Lessebo.

För ytterligare information, kontakta Ene-Nuuter Karlsson, tel 0470-77 08 05, mobil
0704-20 49 01, eller Inge Karlsson, tel 0470-77 08 04, mobil 0708-42 63 05.Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=115384

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.