Skip to main content

Regeringen öppnar för ROT för hyresrätter

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2012 17:25 CEST

Idag presenterade regeringen direktiv för den kommitté som ska göra en översyn av beskattningen av bland annat hyresrätter.

Kommittén ska bland annat lämna förslag på förbättring av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt, i syfte att öka utbudet av hyresbostäder. De ska också analysera om reglerna om skattereduktion för ROT-arbete bör utvidgas till att i viss utsträckning även gälla hyresrätter.

-Hyresgästföreningen har tidigare presenterat en skatterapport tillsammans med Fastighetsägarna och SABO. Den visar att en nybyggd hyresrätt är 2 000 kronor dyrare att bo i per månad än ett nybyggt småhus eller en bostadsrätt, säger Barbro Engman i en kommentar.

-Det gläder oss att regeringen uppmärksammar den ekonomiska obalans som finns mellan olika boendeformer och har tagit till sig vårt krav på att förändra detta. Dock borde de fokusera på fler av våra förslag och inte begränsa sig redan från början.

-Vi har dessutom i flera år drivit frågan om att även hyresrätter ska omfattas av ROT, därför känns det särskilt bra att detta nu kommer att analyseras. Direktiven är visserligen begränsade i denna fråga men där hoppas vi att regeringen under utredningens gång ger kommittén ett vidare mandat,  säger Barbro Engman.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.