Skip to main content

Regeringens förslag ger långsiktighet för hyresgäster

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 10:13 CET

I går presenterade bostadsminister Mats Odell regeringens förslag kring Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler. Grunddragen i förslaget bygger på den överenskommelse som tidigare träffats mellan Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna.

-Förslaget säkerställer den svenska modellen och skapar förutsättningar för långsiktiga och stabila villkor, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen. Denna långsiktighet innebär också en bibehållen trygghet för hyresgästerna.

Det förslag som regeringen presenterar för lagrådet har en bred förankring hos både branschens företrädare och partier i riksdagen och det ger bra förutsättningar för långsiktighet.

-Nu är det upp till oss, tillsammans med Fastighetsägarna, SABO och kommunerna, att se till att de intentioner som beskrivs i lagtexten också följs, fortsätter Barbro Engman.

Bruksvärdessystemet ska gälla även i fortsättningen. Trots detta kan hyresgäster vid till exempel ombyggnationer riskera kraftiga hyreshöjningar, något som är fallet redan idag. För att mildra effekterna av sådana kraftiga hyreshöjningar föreslås att det införs en skyddsregel för hyresgäster. Det innebär att kraftiga hyreshöjningar som ska genomföras sker successivt under en längre tidsperiod som bestäms av hyresnämnden.

Såsom regeln är utformad riskerar den dock att inte gälla fullt ut vid ombyggnationer och renoveringar, vilket Hyresgästföreningen menar är ett allvarligt problem.

-Denna skyddsregel måste förstås gälla även vid standardhöjande åtgärder, annars blir förslaget alldeles för tandlöst. Tanken med Hyresgästföreningens och SABO:s förslag var ju just att skydda hyresgäster i ombyggnadssituationer där hyreshöjningar kan uppgå till 30-40 procent, säger Barbro Engman.

Ett annat problem är att det så kallade påtaglighetsrekvisitet finns kvar. Ett villkor för att alla förhandlade hyror ska vara normerande är att påtaglighetsrekvisitet tas bort, annars riskerar man att hyresnivåerna kan saxas upp till omotiverat höga nivåer.

För ytterligare information kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen, 070-524 28 66

Anna Wennerstrand, pressansvarig, 076-798 08 74

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Bifogade filer

PDF-dokument