Skip to main content

Rödgrön bostadspolitik: Ett steg i rätt riktning – men fler skarpa politiska förslag krävs

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 11:47 CET

-Det här är ett steg i rätt riktning, säger Hyresgästernas förbundsordförande Barbro Engman i en kommentar till den uppgörelse om bostadspolitik som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern idag presenterat.

Satsningen på att bygga fler hyresrätter är särskilt välkommen.

-Men det återstår fortfarande en hel del viktiga frågor som måste lösas, fortsätter Barbro Engman. En av de största handlar om hur man gör villkoren mellan olika boendeformer mer rättvisa.

Hyresgästföreningen tycker att det är positivt att partierna föreslår en satsning på ombyggnation av miljonprogramsområdena.

-Det är bra att behovet av upprustning uppmärksammas men det måste också resultera i skarpa politiska förslag om det ska få någon verklig betydelse, säger Barbro Engman.

Lika viktigt är att de boende blir delaktiga i denna ombyggnadsprocess och att det sker på deras villkor, med utgångspunkt från deras verklighet och vardag.

Kontakt:
Anna Wennerstrand, pressansvarig, 076-798 08 74
Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen, 070-524 28 66

Anna Wennerstrand
Pressansvarig
Hyresgästföreningen Riksförbundet
Box 7514, 103 92 Stockholm
Besök: Norrlandsgatan 7
Telefon 08-791 02 22, vxl 08-791 02 00, 076-798 08 74

anna.wennerstrand@hyresgastforeningen.se

www.hyresgastforeningen.se