Skip to main content

Rör inte vårt hyrestak!

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 09:24 CEST

Alliansens partier (m, fp, c och kd) har planer på att ta bort det hyrestak som finns idag. Hyresgästföreningen kräver klara besked.

Taket består i att hyrorna i allmännyttan är tak för hyrorna hos privatvärdar. Tas hyrestaket bort höjs hyrorna för väldigt många hyresgäster och många kommer att tvingas flytta.

När det gäller fastighetsskatten säger alliansen att de är emot en skatt på boende som är baserad på marknadens priser eftersom det skapar otrygghet och höga boendekostnader för villaägare.

När det gäller hyresboendet tycks alliansen acceptera otrygghet och höga boendekostnader. Tas hyrestaket bort slår nämligen marknadspriser igenom, vilket möjliggör högre hyror.

Detta alltså samtidigt som alliansen kraftigt vill sänka fastighetsskatten, vilket framför allt gynnar villaägarna. Det är en cynisk politik då hyresrätten är den hårdast beskattade boendeformen.

Samarbetspartierna (s, v och mp) talar i skattefrågan bara om den stackars fattige pensionären i Stockholms skärgård, som har ärvt sitt hus och som drabbas hårt av kraftigt höjd fastighetsskatt på grund av kraftigt höjda marknadspriser. Om de fattiga i det hårt beskattade hyresboendet hörs inget.

Rör inte vårt hyrestak! Sänk skatterna på hyresboendet!

Uttalande antaget vid årsmöte med fullmäktige för Hyresgästföreningen region Öst i Linköping 2006-04-22.

För ytterligare information: Erik Malmberg, kommunikatör, 013-495 44 59, 0708-10 27 44Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=117350

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.