Skip to main content

Säfflebostäder AB vill höja hyrorna med 2,82 procent nästa år

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:19 CET

Årets hyresförhandlingar har startat mellan Hyresgästföreningen och Säfflebostäder AB. Företaget har begärt en hyreshöjning med 2,82 procent för 2007. För en lägenhet med en nuvarande hyra på 4 200 kronor skulle det innebära att hyran höjs med 118 kronor per månad. En höjning som Hyresgästföreningen inte anser vara nödvändig.

- Vi är särskilt bekymrade över problemet med tomma lägenheter och att det stora hyresbortfallet fortfarande gör sig gällande. Säffle kommun och Säfflebostäder har inte tagit sitt ansvar. De borde ha kommit längre när det gäller att hitta en långsiktig lösning på problemet, säger Anders Kvist, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

- Vi kommer inte acceptera att hela bördan av hyresbortfallet ska bäras av hyresgästerna, säger Anders Kvist.

För ytterligare information kontakta: Anders Kvist, tfn 019-764 21 24, 070-516 48 73.


Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=129216

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.