Skip to main content

Sämre för unga trots ökat bostadsbyggande

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 08:57 CEST

Bostadsbyggandet har ökat stadigt de senaste åren. År 2000 byggdes ca 17 000 bostäder mot prognosticerade 36 000 bostäder 2006. Trots det förvärras situationen för unga vuxna. Det visar undersökningen Unga vuxnas boende år 2005, som genomförts bland 4 396 personer i åldrarna 20-27 av SKOP på uppdrag av Hyresgästföreningen.

20 procent av alla i åldrarna 20-27 år bor hos föräldrarna mot 15 procent 1997.
Nästan alla mambos vill flytta hemifrån det närmaste året, men allt färre har råd med det.
Alltfler som haft egen bostad tvingas flytta tillbaka hem till föräldrarna.
Bara hälften har en egen bostad och andelen minskar.
Det behövs 110 000 nya bostäder idag för att tillfredsställa de ungas efterfrågan. Åtta av tio vill ha egen bostad och då framför allt hyresrätt.
- En orsak till det försämrade läget är att de unga vuxna blir allt fler med alla 80-talister. Det byggs fortfarande för lite och det finns ett stort uppdämt behov som man inte kommer ikapp, kommenterar bostadsforskaren Sven Bergenstråhle. Hela undersökningen finns på www.hyresgastforeningen.se

Peder Palmstierna 08 791 02 22 / 070 672 92 65 / Anders Mattson 08 791 02 61/ 070 561 55 52