Skip to main content

Sänk hyrorna i Enköpings Hyresbostäder!

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 16:45 CEST

Hyrorna inom ett allmännyttigt bostadsföretag som Enköpings Hyresbostäder (EHB) ska sättas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Det innebär att hyrorna ska motsvara företagets kostnader. Om ett allmännyttigt bostadsföretag är starkt kan hyrorna sänkas enligt Hyresgästföreningens uppfattning.

- Vi anser att EHB är så pass starka rent ekonomiskt att hyrorna borde kunna sänkas, kommenterar Georg Hardt, förhandlare på Hyresgästföreningen.

De senaste åren har räntorna varit mycket låga vilket har stärkt Enköpings Hyresbostäder: företaget har gått med vinst flera år i rad och företaget har blivit ännu starkare. Soliditeten (den del av företaget som inte är lånade pengar) ligger på 27,3 procent vilket är en mycket hög siffra. Hyresgästföreningen anser att en soliditet på ca 8 procent är rimlig. Vi yrkar därför att EHB sänker sina hyror med 4,54 procent från den 1 mars 2006. (Gällande hyresavtal är bundet till och med februari). Förhandlingarna med EHB har ännu inte börjat.

- Det är nu dags för hyresgästerna att dra nytta av EHBs starka ekonomi, avslutar Georg Hardt.

För ytterligare information kontakta Georg Hardt

Telefon: 018-18 93 05 eller 070-354 55 52 (mobil)

E-post: georg.hardt@hyresgastforeningen.se

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=103840

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.