Skip to main content

Sänkt hyra i april för 6900 hyresgäster

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 10:47 CET

6900 hyresgäster i Örebro får i april månad en engångssänkning av hyran med 135 kr. Detta efter att Hyresgästföreningen och Fastighetsägare-föreningen blivit överens om ny hyra för 2006.

- Uppgörelsen motsvarar ÖBOs genomsnittliga sänkning på 0.25 procent som blev klar i höstas, berättar Lars Gustafsson förhandlingsledare på Hyresgästföreningen. Vår ambition i förhandlingarna har varit att även de hyresgäster som bor hos andra fastighetsägare ska ha en likvärdig uppgörelse.

Vi tycker att Fastighetsägareföreningen på ett bra sätt har lyssnat på sina hyresgästers krav. Nu återstår förhandlingar med de företag som inte förhandlar hyran genom Fastighetsägareföreningen. Det handlar om ca 7000 lägenheter där vi har direktförhandlingar. Vi har begärt att även dessa företag sänker hyran i april med motsvarande belopp. En av Örebros fastighetsägare, Esswege, står idag utanför förhandlingssystemet. Vi räknar med att även dom sänker hyran för sina hyresgäster med 135 kr i april, avslutar Lars Gustafsson

Uppgörelsen i korthet

# Hyrorna blir oförändrade tillsvidare.

# Hyran för april månad 2006 reduceras med ett engångsbelopp uppgående till 135 kr.

# Uppgörelsen omfattar totalt 6900 hyresgäster i Örebro.

För mer information kontakta Lars Gustafsson förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt tfn 019-764 21 82 mobil 070-642 84 72
Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=114107

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.