Skip to main content

Samling mot diskriminering, segregation och rasism

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 08:52 CET

När motsättningar mellan människor av olika ursprung eller religiös hemvist tillåts ta sig alltmer respektlösa är det viktigt att skapa mötesplatser för samtal. Därför ordnar Hyresgästföreningen i samverkan med en rad organisationer (Afrosvenskarnas Riksförbund, Landsorganisationen, Centrum mot Rasism, Stadsmissionen, Sveriges Muslimska Råd, Folkbildningsförbundet, Uppropet mot Diskriminering, Segregation och Rasism, Korpen, Svenska FN-förbundet, Adolf Fredriks församling ) en samling mot diskriminering, segregation och rasism.

Några av de forskare och debattörer som deltar är Masoud Kamali, regeringens integrationsutredare, Irene Molina, Uppsala Universitet, Bostadsforskningsinstitutet, Paul Lappalainen, Centrum mot Rasism, Ylva Brune, högskolan i Kalmar, Mekonnen Tesfahuney, Karlstads universitet, Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, America Vera Zavala, författare och debattör, Mehmet Kaplan, Sveriges Muslimska Råd, Diana Mulinari, Lunds universitet, Paulina de los Reyes, Uppsala universitet, Per Wirtén, Arenagruppen, Kitimbwa Sabuni, Afrosvenskarnas Riksförbund.

27-28 mars ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

För mer information:
Peter Eneström, projektledare ”Rum för alla ’06”, tel 0708-29 46 29
www.rumforalla.se

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se