Skip to main content

Smidigare och bättre hyresförhandlingar med ny guide

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2016 08:15 CET

Ny förhandlingsguide från Hyresgästföreningen och SABO

Varje år sluter bostadsföretagen och Hyresgästföreningen över 30 000 nya hyresöverenskommelser. Dessa hyresförhandlingar är viktiga grundbultar i det svenska hyressättningssystemet. De måste vårdas och utvecklas. Därför lanserar Hyresgästföreningen och SABO idag en gemensam guide som stödjer förhandlare på båda sidor att genomföra bra, långsiktiga förhandlingar.

I Sverige sätts bostadshyrorna i kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgästrepresentanter. De lokala parterna har ett gemensamt ansvar för att förvalta det förtroendet. Hyressättningen ska vara långsiktig och värna både hyresgästernas trygghet och bostadsföretagens möjligheter att förvalta, renovera och bygga nytt till god kvalitet och bra service. Därför är det angeläget att förbättra systemet.

SABOs medlemsföretag har efterfrågat stöd i hyresförhandlingarna och deras erfarenheter har varit viktiga i framtagandet av guiden.

-Kollektiva hyresförhandlingar är bra för allmännyttan men de behöver tveklöst fungera bättre på vissa håll. Därför är det nödvändigt att vi som parter tar ansvar för att utveckla förhandlingarna. Ytterligare en del är att skapa en ny tvistelösning. Jag hoppas att även de privata fastighetsägarna väljer att gå in i ett sådant förbättringsarbete, säger Anders Nordstrand, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO

SABO och Hyresgästföreningens guide lotsar de lokala parterna genom varje steg i förhandlingen - från förberedelser, agerande under själva förhandlingen och vad som ska göras efter förhandlingen. Guiden tar bland annat upp frågor om mandat, förhandlingsunderlag, samtalsklimat och utvärdering.

-Ett gemensamt förhandlingssystem blir aldrig bättre än vad de förhandlande parterna gör det till och det bygger på att parterna tar ansvar för att utveckla arbetet. Guiden är ett viktigt steg i detta. Snabba, effektiva och väl genomförda förhandlingar är bra för både hyresgäster och fastighetsägare, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

I guiden finns även en genomgång av hela förhandlingsåret och en presentation av den partssammansatta Hyresmarknadskommitténs arbete i de fall då de lokala parterna inte kommer överens.

Bifogas:

Guide till bättre hyresförhandlingar

Kontakt:

Chris Österlund, chef Ekonomi och Finans på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag: 0760-52 04 87

Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO: 070-721 20 11

Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Anna Wennerstrand, presschef på Hyresgästföreningen: 076-798 08 74

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument