Skip to main content

Söderköpings värdar vill höja hyran

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 08:50 CET

170 kronor mer för en trerumslägenhet. Så mycket vill det kommunägda bostadsföretaget Ramunderstaden höja månadshyrorna med nästa år. De privata hyresvärdarna i Söderköping har begärt höjning av månadshyran med 215 kronor i genomsnitt för normaltrean.

Både Ramunderstaden och de privata hyresvärdarna har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen och har nu redovisat sina krav på hyreshöjningar. Ramunderstaden har begärt en hyreshöjning med 3,8 procent. Detta motsvarar en höjning med drygt 27 kronor per kvadratmeter och år. En normallägenhet om 3 rum och kök på 75 kvadratmeter blir 170 kronor dyrare per månad om Ramunderstaden får den höjning de begärt. Ramunderstaden anger bland annat höjda taxor och avgifter och ökade kostnader för underhåll som orsak till deras begäran om höjda hyror.

De privata hyresvärdarna har begärt hyreshöjning med 5 procent. Omräknat till en normallägenhet på 3 rum och kök motsvarar deras krav en höjning av månadshyran med i genomsnitt 215 kronor. I ett par fastigheter har hyresvärden yrkat på högre höjningar.

- Hyresvärdarnas hyreshöjningskrav är högre än på många år och överstiger klart vad andra priser förväntas öka , säger Haine Svahn, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen. Vårt mål är att hyrans andel av hushållsbudgeten inte skall öka.

Ramunderstaden kommer att informera om bakgrunden till sina krav vid Hyresgästföreningens medlemsmöte den 3 november. Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Ramunderstaden påbörjas den 13 november. Den överenskommelse som kan komma att träffas vid denna förhandling ligger till grund för de förhandlingar som sedan genomförs med de privata hyresvärdarna.

Haine Svahn, ombudsman Hyresgästföreningen, telefon 011 – 495 44 26, E-post haine.svahn@hyresgastforeningen.se