Skip to main content

Stadsomvandlingen i fokus. Hyresgästföreningen förlägger ledningskonferens till Kiruna och Gällivare 20-22 augusti.

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 09:00 CEST

Stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare innebär stora konsekvenser för de boende. Situationen för de hyresgäster som måste flytta är på många sätt unik och frågan om hur deras bostadssituation ska lösas är ännu inte besvarad. Med anledning av detta förlägger Hyresgästföreningen sin ledningskonferens till Kiruna och Gällivare den 20-22 augusti.

I samband med konferensen kommer Hyresgästföreningen att träffa företrädare från kommunerna, de kommunala bostadsbolagen och representanter från LKAB.

Genom sin närvaro på plats vill Hyresgästföreningens ledning informera sig om situationen och etablera samtal och dialog med berörda parter. Samtalen syftar till att ta reda på hur man arbetar med att skydda hyresgästerna i samband med stadsomvandlingen och diskutera lösningar på hur hyresgästernas intressen ska tas till vara.

”Hyresgästföreningen vill vara en aktiv part i stadsomvandlingen. För oss är detta en mycket viktig fråga eftersom det är många hyresgäster som berörs. Vår målsättning är att genom aktivt samarbete med alla inblandade parter bidra till goda lösningar som ger ett bra boende till en rimlig hyra.”

säger Jan Johnsson, förbundschef, Hyresgästföreningen.

Vid ledningskonferensen deltar regioncheferna från Hyresgästföreningens nio regioner, chefer från riksförbundet, Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman och ordföranden för Region Norrland, Esa Norojärvi. Deltar gör också P-G Nyström, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, som arbetar med stadsomvandlingen på central nivå inom Hyresgästföreningen.

 

För mer information:

Anneli Lundmark. pressekreterare Hyresgästföreningen region Norrland 070-28 58 117

Esa Norojärvi, regionordförande, Hyresgästföreningen, regin Norrland 0706-05 71 35

P-G Nyström, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, riksförbundet 0703-93 02 27

Jan Johnsson, förbundschef, hyresgästföreningen, riksförbundet 0706-45 02 70


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.