Skip to main content

Stöd för överenskommelse och hyressättning på Hyresgästföreningens riksstämma

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2003 10:00 CEST

Någon debatt blev det inte om den motion som krävde att Hyresgästföreningen frånträder den så kallade trepartsöverenskommelsen med SABO och Fastighetsägarna Sverige om översyn av hyressättningen lokalt och om förslag till ändringar av hyreslagstiftningen. Motionsskrivaren själv drog tillbaka sitt yrkande och nöjde sig med att uttrycka sitt missnöje med att förbundet inte informerat bättre om överenskommelsen innan den träffades.

- Jag är inte överraskad. När vi väl fick förklara vad trepartsöverenskommelsen går ut på var de kritiska ombuden inte längre lika kritiska, säger förbundsordföranden Barbro Engman.

Stämman gav förbundsledningen i uppdrag att verka för att kommunala bostadsförmedlingar får möjlighet att kräva in tomma lägenheter från hyresvärdarna och att kommunerna inrättar bostadsförmedlingar där det behövs. Den ville också se ett starkare juridiskt skydd av andrahandshyresgäster och en förstärkning av besittningsskyddet när en fastighet byter ägare.

Flera ombud vittnade om att antalet hemlösa barn och ungdomar ökat kraftigt de senaste åren och stämman ville därför få till stånd en rikstäckande kartläggning av hemlöshet bland barn och ungdomar.

En motion som fick tragisk aktualitet efter den stora hyreshusbranden i Åmål handlade hyresgästens rättigheter efter brand. Idag förlorar hyresgästen lägenheten och har ingen rätt till ersättningslägenhet även om hyresvärden har andra fastigheter med lediga lägenheter. Här ville Hyresgästföreningen Bohuslän se en ändring och den fick med sig stämman.

- Men jag tror det är svårt att få regeringen att ändra sig. Vi hade den här frågan uppe bara för något år sedan utan att få regeringen med oss. Den menar att det finns svårigheter när det gäller hyresvärdar med få lägenheter.

En intern nyhet är att hyresgäster hos privata hyresvärdar ska ges större plats i arbetet med hyresförhandlingar. Nya i förbundsstyrelsen blev Irene Bergström från Ljusdal och Ulrika Gustavsson från Huddinge.

Peder Palmstierna 070 672 92 65

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.