Skip to main content

Stora kommunala skillnader i hushållens avgifter och taxor visar årets Nils Holgersson-undersökning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 08:38 CEST

Taxor och avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp varierar mycket kraftigt mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal motsvarar kostnaden cirka 2 060 kronor per månad, medan motsvarande kostnad i landets billigaste kommun Luleå är cirka 1 185 kronor. Skillnaden motsvarar hela 880 kronor i månaden för en normalstor trerumslägenhet.

Det här visar den årliga Nils Holgerssonstudien, där man kartlägger avgifter och taxor för ett flerfamiljshus i landets samtliga kommuner. Bakom studien står Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, och SABO.

Högst kostnad totalt för ett flerfamiljshus har alltså Munkedal, där dessa taxor och avgifter uppgår till 369 kronor per kvm/år. Billigast är det i Luleå, där kostnaden är 212 kr/kvm. Kostnaden är alltså totalt mer än 70 procent högre i Munkedal än i Luleå.

Under i stort sett alla de 15 år som Nils Holgerssonstudien genomförts, har priserna för dessa avgifter och taxor stigit mer än konsumentprisindex. I år är det framförallt elnätsavgifterna som ökat särskilt kraftigt, med hela 8,5 procent. Under samma period har KPI bara stigit med 1,2 procent. Även fjärrvärmepriset fortsätter att öka, med knappt 3 procent. Det höga fjärrvärmepriset berör många, i drygt 250 av landets 290 kommuner är fjärrvärmen den dominerande uppvärmningsformen för flerfamiljshus i centralorten. Anmärkningsvärt är hur mycket fjärrvärmepriserna skiljer sig åt mellan kommunerna. Den lägsta kostnaden finns i Luleå (82,7 kr/kvm) medan den högsta finns i Hammarö (184,2 kr/kvm). Skillnaden beroende på om lägenheten finns i Luleå eller Hammarö är 567 kronor per månad för en trerumslägenhet, bara beroende på fjärrvärmepriset.

Att skillnaderna totalt sett mellan kommunerna är så stora, kan, enligt Emma Henriksson, ordförande i Nils Holgerssongruppen, delvis förklaras av att det är dyrare att leverera dessa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens och där kunderna inte har någon reell möjlighet att påverka priserna, säger Emma Henriksson.

Särskilt kritisk är hon till den kraftiga ökningen av elnätspriserna.

– Det här är en del av elpriset som konsumenterna inte kan komma undan genom att byta elleverantör, eftersom det råder monopol på elnäten. Tyvärr drabbas många kunder av omotiverat höga elnätspriser. För att skydda kunderna måsta staten skärpa sin övervakning av elnätsmonopolen.

Kommuner med lägst avgifter
De fem kommuner som har lägst avgifter totalt sett är
1. Luleå (212 kr/kvm)
2. Piteå (226 kr/kvm)
3. Lidköping (226 kr/kvm)
4. Västerås (227 kr/kvm)
5. Borlänge (231 kr/kvm)

Kommuner med högst avgifter
1. Munkedal (369 kr/kvm)
2. Eda (366 kr/kvm)
3. Munkfors (364 kr/kvm)
4. Jokkmokk (354 kr/kvm)
5. Storfors (354 kr/kvm)

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgerssonstudien ”flyttas” en flerbostadsfastighet på 1 000 kvm till varje kommun i landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs. Bakom studien står organisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.

Prisjämförelser mellan kommuner, samt mellan leverantörer m m finns på: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:
Emma Henriksson, ordförande Nils Holgersson: 08-613 57 20
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen: 036-19 08 25

 Presskontakter:
Åke Johansson, presschef HSB Riksförbund: 070- 648 89 66
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen: 076-798 08 74
Jenny Lindgren, pressansvarig Riksbyggen: 070-698 42 47
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11