Skip to main content

Stora skillnader i avgifter och taxor mellan kommuner

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 13:56 CEST

Det är mycket stora skillnader mellan avgifter och taxor för tekniska tjänster i kommunerna. Det skiljer 9 450 kr per år om man bor i en normalstor lägenhet på 70 kvadratmeter på Värmdö, jämfört med att bo i motsvarande lägenhet i Luleå som har de lägsta taxorna i landet.

Det visar årets ""Nils Holgersson-undersökning"" som har kartlagt priserna för avfall, VA, el och fjärrvärme i landets alla kommuner. Läs mer på www.nilsholgersson.nu.

Uppvärmning största utgiftsposten
Störst är prisskillnaderna bland avfalls- och VA-taxorna. Men den största utgifts­posten gäller uppvärmningen där kostnaden för fjärrvärmen varierar mellan 71,5 och 159,2 kr/kvm inkl moms, vilket motsvarar en skillnad i kostnader på över 6.000 kr per år för en lägenhet på 70 kvadratmeter.

Fjärrvärmen kostar allt mer
- Fjärrvärmen kostar hushållen allt mer, men det är svårt att kontrollera taxorna och inflytandet fungerar dåligt för konsumenterna på en värmemarknad som i praktiken är ett monopol. I två tredjedelar av kommunerna är fjärrvärmen så dyr att det skulle vara lönsamt för kunderna att byta till uppvärmning med pelletspannor eller bergvärmepumpar – om hushållen hade haft möjlighet att välja ett annat alternativ Nu måste den statliga fjärrvärmeutredningen visa handlingskraft, när den ska presentera sina förslag inom kort.

Det säger Anders Mattsson, på Hyresgästföreningen Riksförbundet i en kommentar.

Mer information:
Anders Mattsson, Hyresgästföreningen Riksförbundet 08/791 02 61 eller 070/561 55 52
Lennart Berndtsson, HSB Riksförbund 08/785 35 12 eller 0708/9535 12
Stig Lander, Riksbyggen 031/704 55 20 eller 0706/61 98 00
Bengt Wånggren, Fastighetsägarna Sverige 08/613 57 60 eller 0708/63 49 96
Gunnar Wiberg, SABO 08/406 55 33 eller 070/676 56 10

Fakta om undersökningen:
Som metod för undersökningen har valts att ""förflytta"" en flerbostadsfastighet genom landet och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. När det gäller uppvärmning har kostnader för fjärrvärme använts i de kommuner där fjärrvärmen är det dominerande uppvärmningsalternativet. I övriga kommuner redovisas en kostnad för alterna­tiv upp­värmning till fjärrvärme.

De organisationer som står bakom undersökningen är: HSB Riksförbund, Riksbyggen, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Fastighetsägarna Sverige och SABO.

EKAN Gruppen i Jönköping har liksom tidigare år ansvarat för faktainsamlingen och arbetet med sammanställning och analys av materialet.

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=78449

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster.
Vi arbetar för sunda och bra bostäder. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti.
Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det innebär att varannan hyresgäst är medlem. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.