Skip to main content

Stora skillnader i kostnader för kommunernas avfallshantering enligt årets Nils Holgerssonundersökning

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 08:38 CEST

Priserna på avfallshanteringen ökade med bara 0,3 procent mellan 2009 och 2010, visar årets Nils Holgerssonrapport. Förra året var höjningen 3,2 procent.

I år har det skett ett trendbrott när priserna på avfallshanteringen nu är lägre än den allmänna prisutvecklingen. Annars är det nästan utan undantag som taxorna på el, fjärrvärme, sophämtning samt vatten och avlopp brukar höjas väsentligt mycket mer än konsumentprisindex. 

Nils Holgerssonrapporten sätter dock ett stort frågetecken kring de väldiga skillnaderna i avgifter mellan kommunerna som i många fall inte kan vara motiverade. Ingen av de övriga taxorna uppvisar så stora skillnader mellan kommunerna. Den lägsta avgiften finns numera i Lidköping med 8,2 kr/kvm, medan Rättvik har den högsta taxan med 36,5 kr/kvm, vilket är mer än fyra gånger så mycket. Det medför en kostnadsskillnad på nästan 1 900 kr för en lägenhetsinnehavare bara för sophämtningen.

Kommunerna har ofta olika lösningar när det gäller sophämtningen och det är därför inte så enkelt att göra jämförelser av taxorna.

– Resultatet visar att det finns många kommuner som skulle behöva se över sina rutiner och rationalisera verksamheten för att få ned kostnaderna, säger Emma Henriksson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

– Prisskillnaderna är så stora att de inte kan förklaras på annat sätt än att man på vissa håll tar ut överpriser eller att verksamheten inte är tillräckligt effektiv, menar Emma Henriksson. 

Fakta om undersökningen:

I Nils Holgerssonrapporten flyttas en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs. Resultaten presenteras i omgångar, avfallsundersökningen är offentlig från den 25 oktober.

Organisationerna som står bakom undersökningen: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.

Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:

Emma Henriksson, ordförande Nils Holgersson: 08-613 57 20 

Thomas Folkesson, EKAN Gruppen: 036-19 08 25

Presskontakter:

Åke Johansson, presschef HSB Riksförbund: 070- 648 89 66
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen: 076-798 08 74
Jenny Lindgren, pressansvarig Riksbyggen: 08-698 42 19
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11