Skip to main content

Stora vinster för Västsveriges kommunala bostadsbolag

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:44 CET

2005 blev ett ekonomiskt bra år för de kommunägda bostadsbolagen i västra Sverige. För trots att många av bolagen förra året rekordsatsade på underhåll av sina fastigheter blev vinsterna i allmänhet lika höga som år 2004 - det vinstrikaste året i allmännyttans historia.

Det visar den årliga genomgång av de kommunala bolagens ekonomi som Hyresgästföreningen Region Västra Sverige genomfört.

De historiskt låga räntorna och det faktum att bostadsbolagen har fullt uthyrt är några av skälen till den goda ekonomin.

Hyresgästföreningen gör bedömningen att även årets bokslut kommer att visa bra resultat och att de stora överskotten fram till 2006 kan väga upp ökade kostnader nästa år. Därmed bör det vara möjligt att bibehålla oförändrade hyror även 2007 och i vissa bolag finns även utrymme att sänka hyran.

Förhandlingarna om nästa års hyror håller precis på att inledas och bland de bolag som begärt att få förhandla om höjda hyror återfinns bland andra Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Stads Bostads AB samt Förbo AB. Inget av dessa bolag har dock angett någon nivå på sina krav ännu och har i flera fall inte heller motiverat varför hyran skulle behöva höjas.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Arnold Wittgren, utredare Hyresgästföreningen, 031-704 50 22, 0708-22 99 97

Göran Moberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen, 031-704 50 30, 0708-11 39 32


Med vänlig hälsning Eva Thorpenberg, pressansvarig, 031-704 50 32

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=129177

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.