Skip to main content

Strafföreläggande mot tidigare ordförande i Hyresgästföreningen Mölndal

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 11:14 CET

Den tidigare ordföranden i Hyresgästföreningen Mölndal får ett strafföreläggande, sedan han erkänt att han använt 10 000 kronor av föreningens pengar till ett privat inköp. Föreläggandet innebär villkorlig dom samt dagsböter. Däremot frias den tidigare kassören och övriga styrelsemedlemmar från misstankar om brott.

Ekobrottsmyndigheten har nu slutfört den förundersökning som inleddes i våras med anledning av att dåvarande styrelsen i Hyresgästföreningen Mölndal misstänktes för ekonomisk brottslighet. Granskningen gällde ett tidigare okänt bankkonto som öppnats i strid med Hyresgästföreningens riktlinjer och där det saknades ordentlig redovisning för ungefär 600 000 kronor.

Den polisanmälan som lämnades in av Hyresgästföreningens regionstyrelse tidigare i år omfattade samtliga personer som suttit i Mölndalsföreningens styrelse under åren 2002-2004 som var den period granskningen gällde. Men förundersökningen, som gällde grov förskingring/grov trolöshet mot huvudman samt försvårande av skattekontroll kom snart att inriktas på kontotecknarna, den tidigare ordföranden och kassören.

Förundersökningen har resulterat i att den tidigare kassören i Mölndalsföreningen frias från brottsmisstankar. Även om det finns brister i skötseln av kontot går det inte att styrka att det funnits någon brottslig avsikt.

Också den tidigare ordföranden frias från brottsmisstankar när det gäller försvårande av skattekontroll. Däremot har dåvarande ordförande erkänt att han använt 10 000 kronor från kontot till ett privat inköp och har därför fått ett så kallat strafföreläggande som gäller trolöshet mot huvudman. Föreläggandet innebär villkorlig dom samt 60 dagsböter á 130 kronor, det vill säga sammanlagt 7 800 kronor. Ordföranden ska även återbetala de 10 000 kronorna till Hyresgästföreningen samt erlägga 500 kronor i avgift till Brottsofferfonden.

Ett strafföreläggande är en åtgärd som ersätter ett åtal i ett mål där den misstänkte redan erkänt och där straffet förväntas bli böter eller villkorlig dom. Målet behöver alltså inte gå till domstol. Däremot har strafföreläggandet samma innebörd som en fällande dom.

Styrelsen för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige kommer att diskutera om ytterligare åtgärder ska vidtas för att om möjligt kunna kräva tillbaka de pengar som det fortfarande saknas redovisning för.

Du som har ytterligare frågor är välkommen att kontakta

Sven Carlsson, regionstyrelsens ordförande på telefon 031-44 48 16, 0705 - 51 48 16 eller Johan Haverås, regionens ekonomichef, 031-704 50 80.

Med vänlig hälsning Eva Thorpenberg pressansvarig 031 -704 50 32Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=130553

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.