Skip to main content

Strandade förhandlingar i Kungälv

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:48 CET

Stiftelsen Kungälvsbostäder har valt att stranda förhandlingarna om hyrorna 2006. I stället har stiftelsen vänt sig till Hyresmarknadskommittén för avgörande.

Stiftelsen har begärt en hyreshöjning med 1,8 procent från den 1 januari i år. Kungälvsbostäder motiverar kravet med bland annat ökade kostnader för drift och underhåll.

Hyresgästföreningen anser mot bakgrund av bolagets goda ekonomi, tidigare års hyreshöjningar, det faktum att bolaget inte har några outhyrda lägenheter samt att ränta och inflation ligger på mycket låga nivåer att det finns utrymme att sänka hyrorna i år. Därför har Hyresgästföreningen begärt hyressänkningar med upp till 2 procent.

Trots flera förhandlingsomgångar står parterna fortfarande långt från varann. Vid senaste förhandlingstillfället valde stiftelsen att stranda förhandlingarna och i stället vända sig till Hyresmarknadskommittén.

Hyresmarknadskommittén är ett partssammansatt organ med uppgift att försöka lösa förhandlingstvister mellan kommunala bostadsföretag och hyresgästernas representanter. Efter att ha tagit del av förhandlingsunderlaget ger kommittén en rekommendation om ny hyra som parterna är skyldiga att följa. Men kommittén kan också välja att skicka tillbaka ärendet och uppmana parterna att fortsätta förhandla.

I förhandlingarna om 2006 års hyror har hittills förhandlingar med 39 kommunala bostadsbolag i landet strandat och gått vidare till Hyresmarknadskommitten. Tvisterna gäller hyrorna för närmare 120 000 lägenheter

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingschef, 031-704 50 30, 0708-11 39 32

Med vänlig hälsning Eva Thorpenberg, pressansvarig, 031-704 50 32
Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=114611

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.