Skip to main content

Svenskarna vill inte ha marknadshyror

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:24 CEST

Anita A:son Landegren som ingår i den bostadspolitiska gruppen, Hyresgästföreningen iNorrköping svarar på Fastighetsägarnas debatt artikel som var införd i NT den 26 april 2006.

Svenskarna vill inte ha marknadshyror
Som man frågar får man svar. De undersökningar Fastighetsägarnas vd Peter Sörman hänvisar till i sitt debattinlägg den 26 april bör tas med en stor nypa salt (om man uttrycker sin snällt).

En god regel vid undersökningar är att frågor ska vara neutralt utformade, så att den svarande inte förleds att instämma. Så är knappast fallet med den Sifo-undersökning som Handelns utredningsinstitut låtit göra åt Fastighetsägarna.

Avsikten är att få fram svar som stöder Fastighetsägarnas uppfattningar. Bland annat frågar man: Är det viktigt att kommunen använder skattemedel till ekonomiskt stöd åt kommunala bostadsföretag?
Detta frågar man trots att det är vanligt att kommunerna tvärtom använder kommunägda bostadsföretag som intäktskällor.

Vidare hänvisar Peter Sörman till en annan undersökning av revisionsfirman Ernst & Young som också gjorts på uppdrag av Fastighetsägarna. Undersökningen säger att kommunerna i landet ger sina bostadsföretag ekonomiskt stöd i storleksordningen 12 miljarder kronor om året (undersökningen byggde på boksluten för 2002).

Men något stöd handlar det inte om. Det direkta stödet är lågt (18 miljoner kronor eller 1,5 promille av 12 miljarder). Vad det handlar om är att bostadsföretagen genom sina kommunala ägare sägs få fördelaktigare lånevillkor än de privata konkurrenterna (2,2 miljarder kronor) och genom att de kommunala ägarna ställer för låga avkastningskrav på sina företag (9,3 miljarder kronor). Det handlar alltså om rent fiktiva belopp.

Hyresgästföreningen har räknat ut att höjningen av hyran för Hyresbostäders del skulle bli 1 223 kronor per månad för en lägenhet på 75 kvadratmeter om man ska följa Ernst & Youngs teoretiska resonemang.

I Norrköping är det dessutom så att kommunen lägger på en kostnad på de lån som förmedlas till Hyresbostäder som egentligen är en förtäckt utdelning till kommunen - något Hyresgästföreningen kritiserat länge.

Är det då synd om privata fastighetsägare? Det generella svaret är nej. SCB redovisar för år 2003 att de privata bostadsföretagen i genomsnitt hade ett vinstutrymme på 1 137 kronor i månaden för en lägenhet på 75 kvadratmeter.

Dagens hyressättningssystem tillåter privata fastighetsägare att ta lite högre hyra. Privatvärdarna har också högre intäkter men också lägre kostnader visar statistiken.

Att ha kvar allmännyttans hyror som hyrestak är oerhört viktigt för landets hyresgäster eftersom det är en garanti för att en hyresgäst ska kunna bo kvar. Grunden ska vara effektivt skötta allmännyttiga bostadsföretags självkostnader.

Vill svenskar ha en annan ordning? Vår senaste undersökning som gjorts av Demoskop visar att sju av tio svenskar vill ha kvar allmännyttans hyror som hyrestak (och då har vi försökt ställa icke ledande frågor).

Det är för övrigt märkligt att Peter Sörman vill slåss för ännu högre hyror i Norrköping där det finns 1 000 - 1 500 tomma lägenheter där hälften av dessa finns hos privata fastighetsägare.

Sänk hyrorna så fylls nog lägenheterna!Hyresgästföreningen inbjuder härmed Fastighetsägarna till en öppen debatt i ämnet! Kontakta undertecknad för tid!

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=117890

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.