Skip to main content

Tack på förhand, Anders Borg!

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 13:15 CEST

Nu lanserar Hyresgästföreningen kampanjen "Tack på förhand".  I den tackar vi finansminister Anders Borg, på förhand, för att han avskaffar hyrskatten.

Villor och bostadsrätter får ränteavdrag och rot-avdrag till ett värde av 39,6 miljarder kronor per år. Hyresrätter får inte en krona. Detta utgör en dold skatt - hyrskatten - som läggs på hyresrätter. Det tycker vi är orättvist. Det är viktigt att det råder likvärdiga ekonomiska villkor, oavsett vilken boendeform man väljer.

Anders Borg har redan konstaterat att de som bor i hyresrätt är överbeskattade och han har därför tillsatt en utredning i frågan. Men vi tycker att det behöver göras mer, och det är många som håller med oss. Därför samlar vi in namnunderskrifter och förhandstackar Anders Borg redan nu, för att han avskaffar hyrskatten.

-Vi är övertygade om att Anders Borg vill ha rättvisa på skatteområdet, säger Barbro Engman, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar. Dessutom är avskaffandet av hyrskatten ett utmärkt sätt att få igång byggandet i hela landet. Det möjliggör också att miljonprogrammen kan rustas upp utan att folk tvingas flytta från sina hem. Det tror vi verkligen ligger i Anders Borgs, och i övriga regeringens, intresse.

-Då går det inte att hålla fast vid ett skattesystem som missgynnar både hyresgäster och hyresrätten, säger Barbro Engman.

Läs mer om kampanjen och på vilka sätt vi tackar Anders Borg och få mer kunskap om hyrskatten på tackpaforhand.nu

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.