Skip to main content

Hälften av alla lägenheter är i akut behov av renovering

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:53 CET

Renoveringsbehovet är akut. Avloppsstammarna är slut och badrummens tätskikt läcker. Det gäller inte bara husen som byggdes under miljonprogrammet, utan även de som byggdes innan. Sammantaget har hälften av landets lägenheter akut renoveringsbehov. Det visar en studie som Tyréns Temaplan, konsultföretag inom stadsbyggnad och fastighetssektorn, tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Rapporten visar även att 650 000 lägenheter av de 850 000 som byggdes under miljonprogramsåren, 1961-1975, är i behov av renovering. Av dessa behöver 350 000 lägenheter rustas inom 5 år. I 75 procent av fallen finns akuta byggtekniska behov: Fasader, fönster och våtrum behöver åtgärdas snarast.

I dag är renoveringstakten cirka 20 000 lägenheter per år. För att rädda husen från fuktskador skulle renoveringarna behöva mer än tredubblas, närmare bestämt till 70 000 per år.

Renoveringskostnaderna kommer att bli stora. Rapporten visar att kostnaden för att renovera hela beståndet (650 000 lägenheter) bedöms uppgå till cirka 300 miljarder.

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman är bekymrad över rapportens resultat.

-      En första åtgärd för att mildra den här akuta situationen är att regeringen inför ett ROT-avdrag som gäller även för hyresrätter. I dag måste man bo i villa eller bostadsrätt för att få tillgång till ROT-avdrag. Det är en orättvisa som regeringen bör rätta till omgående, säger Barbro Engman.

I rapporten framgår även att konsekvenserna av det eftersatta underhållet ökar risken för astma och allergier. Redan idag har tre miljoner svenskar allergiska och astmatiska besvär. Astma utvecklas bland annat av dåliga inomhusmiljöer, till exempel i hus med fuktproblem.

-      Eftersatt underhåll är inte bara kapitalförstöring för fastighetsägaren, det är en folkhälsofråga också, menar Barbro Engman.

Kontakt:

André Johansson, pressansvarig Hyresgästföreningen, 070-549 64 04
Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen, 070-524 28 66