Skip to main content

Tillgångarna fryses för Hyresgästföreningen Södermalm

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 13:29 CET

Demokratin och respekten mot fattade beslut måste vara grundläggande för en organisation som Hyresgästföreningen. Därför beslutade regionstyrelsen igår att frysa tillgångarna för en av sina styrelser på stadsdelsnivå.

Regionstyrelsen beslutade igår att frysa Hyresgästföreningen Södermalms tillgångar. Anledningen är att Södermalmsföreningen bedrivit rörelsefrämmande verksamhet. Bland annat har föreningen ordnat konferenser med innehåll som strider mot fattade beslut i region- och förbundsstyrelse samt adjungerat en tidigare utesluten medlem till styrelsen. Hyresgästföreningen Södermalm håller sitt årsmöte i morgon kväll. Där kommer revisorerna att avstyrka att styrelsen får ansvarsfrihet och i en PM redovisar de sin bedömning.

- En styrelse kan inte fortsätta bryta mot stadgarna och demokratiskt fattade beslut utan att någon sätter stopp, säger Richard Dazley, vice ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm. Det är tveksamt om de beviljas ansvarsfrihet, men regionstyrelsen ser ändå att vi måste agera efter den här typen av påpekanden från revisorerna.

Det är styrelsens agerande som på det här sättet korrigeras. De lokala Hyresgästföreningarnas verksamhet i bostadsområden och kvarter på Södermalm fortsätter som vanligt och medlemmar som behöver hjälp i tvister och förhandlingar får som alltid hjälp av vår medlemsservice på regionkontoret.

För ytterligare information kontakta Richard Dazley, telefon 073-915 22 64.

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=115334

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.