Skip to main content

Tillväxt och växtvärk i Storgöteborg

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 14:22 CET

Befolkningsökningen i Storgöteborg har det senaste decenniet varit dubbelt så stor procentuellt sett som i riket i genomsnitt. Men bostadsbyggandet i regionen har inte alls hängt med. I själva verket har gapet mellan tillgängliga lägenheter och ökat antal invånare blivit större för varje år. I dag fattas minst 8 000 lägenheter bara i Göteborg.

En effekt av bostadsbristen är att pendlingen inom regionen ökat, en annan att huspriserna drivits i höjden. I Storgöteborg har den genomsnittliga prisnivån ökat med 70 procent på bara fem år.

Samtidigt slog 90-talets sanering av statsfinanserna extra hårt mot hyresgästerna. I dag är skatten på hyreslägenheter mycket högre per kvadratmeter än på villaboende och bostadssektorn har, från att tidigare ha varit ett utgiftskonto i statsbudgeten, numera blivit en inkomstkälla som tillför statskassan miljardbelopp årligen.

Det är några slutsatser av rapporten ”Tillväxt och växtvärk – kalla fakta om boendet i Göteborgsregionen” som arbetats fram av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige och som presenterats i dag.

Rapporten innehåller en unik sammanställning av statistiskt material från samtliga de kommuner och stadsdelsnämnder som ingår i regionen.

Den ger inte bara en god bild av boendets villkor utan tydliggör också den segregation, de enormt stora skillnader i livsvillkor, som präglar Storgöteborg.

Sven Carlsson, styrelseordförande i Region Västra Sverige, anser att rapporten tydligt visar att det är hög tid för en ny och rättvisare bostadspolitik.

– Hyrans andel av lönen måste minska och det måste bli neutrala villkor mellan hyresboende, bostadsrätt och villa. Men framförallt måste boendet åter bli en del av vår gemensamma välfärdspolitik och inte vara en mjölkkossa åt staten, säger Sven Carlsson.

Du som vill veta mer eller få ytterligare kommentarer till rapporten ring gärna och prata med:

Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare, 031-704 50 50, 0708-11 39 28
Arnold Wittgren, utredare, 031-704 50 22, 0708-27 99 97
Sven Carlsson, regionstyrelsens ordförande 0705-51 48 16
Marianne Fagberg, regionchef, 031-704 50 20

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=55865

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.