Skip to main content

Tillväxt och växtvärk – kalla fakta om boendet i Västsverige

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 11:02 CET

Gapet mellan befolkningsökning och tillgängliga bostäder har ökat under hela 90-talet. I dag fattas minst 8 000 bostäder enbart i Göteborg.
Landets hyresgäster drabbades hårdast av 90-talets sanering av statsfinanserna.
Hälften av barnen i Bergsjön, Lärjedalen och Gunnared bor i familjer som har socialbidrag.

Det är ett axplock av allt du kan hitta i rapporten ”Tillväxt och växtvärk- kalla fakta om boendet i Göteborgsregionen”, som arbetats fram av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Rapporten innehåller en unik sammanställning av statistiskt material från samtliga de kommuner och stadsdelsnämnder som ingår i regionen. Den ger inte bara en god bild av boendets villkor utan tydliggör också de enormt stora skillnader i befolkningens levnadsvillkor som präglar stor-Göteborg.

Hyresgästföreningen inbjuder till presskonferens tisdag den 9 december kl. 11.00 Första Långgatan 21 Göteborg.

Då presenterar vi rapporten mer ingående och pekar också på några i vårt tycke viktiga slutsatser utifrån materialet.

Medverkar gör Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare, Arnold Wittgren, utredare, Sven Carlsson, regionstyrelseordförande samt regionchef Marianne Fagberg.

VälkommenEva Thorpenberg
Vik pressansvarig
031-704 50 23, 0733-22 37 33

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=55570

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.