Skip to main content

Tvåårsavtal om oförändrade hyror i Viskafors

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 11:19 CET

Det blir oförändrade hyror för Viskaforshems drygt 300 hyresgäster för åren 2006 och 2007. Det blev resultatet efter de nyligen avslutade hyresförhandlingarna mellan Viskaforshem och Hyresgästföreningen.

- Det är positivt att vi nu lyckats bryta trenden med allt högre hyror. Det är också mycket positivt att vi även för 2007 har kommit överens om oförändrade hyror, säger Ingvar Månsson, förhandlare på Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Under hösten ska en underhållsplan för de kommande åren tas fram. Och så ska en översyn av hyrorna göras.

- Vi ska ta fram ett underlag till en enkät som alla hyresgäster får möjlighet att svara på. Tillsammans med Viskaforshem ska vi sedan sammanställa resultaten.

I uppgörelsen ligger också att vid övergång till digital-TV kommer ett utbud av licensfinansierade kanaler ingå i hyran.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Månsson, tel 070-690 03 77Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=115398

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.