Skip to main content

Uttalande antaget av Hyresgästföreningens förbundsstämma 2012: Dags att regeringen slopar hyrskatten

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2012 13:08 CEST

Utan bostäder stannar Sverige. När det inte finns bostäder tillgängliga där arbetstillfällen skapas drabbas Sveriges tillväxt. Det är inget nytt problem, men det är dessvärre växande. Hälften av landets kommuner har bostadsbrist. Och den tillväxtbromsande bostadsbristen sprider sig över Sverige. 

Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att bland annat se över hur beskattningen av hyresrätter kan förändras i syfte att öka utbudet av hyresbostäder. I utredningsdirektivet framgår att man ska se över om ROT-avdrag även till viss del även ska gälla hyresrätter.

Det är en välkommen utredning. Det är på tiden att regeringen uppmärksammar den skatteobalans som råder mellan boendeformerna. Den så kallade hyrskatt som finns på hyresrätter men som bostadsrätter och villor har sluppit måste bort. Det borde vara självklart att alla medborgare behandlas lika oavsett vilken boendeform man har valt.

Hyresgästföreningen har presenterat en skatterapport tillsammans med Fastighetsägarna och SABO. Den visar att det är 2 000 kr dyrare i månaden att bo i hyresrätt än i villa eller bostadsrätt. Landets tre miljoner hyresgäster betalar alltså en extra hyrskatt som övriga medborgare inte belastas med.

Det är hög tid att även hyresgästerna får ta del av regeringens miljardregn över villor och bostadsrätter. Vi har länge frågat oss varför staten ska subventionera ett nytt badrum i en villa men inte i en hyresrätt. Med skatteutredningen i ryggen har regeringen möjligheter att avskaffa hyrskatten och behandla boendeformerna lika. 

Hyresgästföreningen kräver:

  • ·  Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
  • ·  ROT-avdrag till hyresrätter
  • ·  Miljöpremie för ombyggnad av hyresrätter
  • ·  Slopad fastighetsskatt för hyresrätter
  • ·  Skattefria underhållsfonder

Kostnaden för detta uppgår till cirka 8 miljarder kronor per år. Det motsvarar en fjärdedel av de skattestimulanser och bidrag som idag går till villa och bostadsrätt. För den kostnaden får Sverige ett kraftfullt bidrag till en bättre bostadsförsörjning och en stark satsning på tillväxt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.