Skip to main content

Uttalande från Hyresgästföreningens styrelse i Norrköping

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:09 CEST

Ställt till styrelsen för Hyresbostäder i Norrköping AB, kommunledningen i Norrköping och lokala massmedia

Dags för Hyresbostäders ledning att avgå!
Under drygt ett och ett halvt års tid, har Hyresbostäder i Norrköpings hyresgäster drabbats av företagets undermåliga förvaltning. Nu är det dags att säga ifrån på allvar, det här är ett helägt kommunalt företag och nu får man inte längre ha "lekstuga" med hyresgästernas och skattebetalarnas pengar.

Den 1 november 2004 infördes Hyresbostäders nya organisation. Redan långt före denna tidpunkt slutade många ur fastighetsskötarkåren, vilket innebar försämrad service, men den 1 november 2004 är det officiella datumet för den nya organisationens införande.

Det började inte bra, de nya entreprenörerna lyckades inte hålla rent i trapphus, de hann inte med att ta hand om höststädningen och kanske det värsta, de klarade inte av att ta hand om snöröjningen. Det senare har av Hyresbostäders ledning uttryckts som att "man hade otur", "snön kom oväntat" och liknande försvarstal. Men att det kommer snö i november tycker inte vi är särskilt konstigt, det brukar ske så gott som varje år.

Inte nog med det! Rapporterna om ostädade trapphus, tvättstugor och källargångar var många från förtvivlade medlemmar hos Hyresgästföreningen. Det visade sig sedermera att de beställningar som gjorts hos de s.k. entreprenörerna inte stämde överens med de arbetsupp- gifter som fastighetsskötare och städare tidigare utfört. En mängd tilläggsbeställningar har sedan dess fått göras, särskild personal har fått arbeta med att kontrollera entreprenörernas arbeten etc. De tolv miljoner som skulle sparas under 2005 måste ha reducerats rejält, med tanke på allt extra arbete som fått utföras av olika tjänstemän i företaget.

Nu går arbetet vidare med att utföra underhåll i flera områden. Men arbetsuppgifter som man känt till under flera år, till exempel balkongmålning i Marielund, köksombyggnad på Ektorp, ombyggnad av 4-våningshusen i Norra Hageby, stressas nu fram på grund av dålig planering. De felaktigheter som detta medför kommer att ge extra kostnader i framtiden, men nu är det bråttom för att kostnaderna för dessa arbeten ska hamna på 2005 års budget.

Under det senaste året har också problemen med felanmälningar växt företaget över huvudet. De som ringer till "Botorget" får sitta i lång telefonkö, många kommer över huvud taget inte fram. När fel är anmälda tar det lång tid för att få åtgärder utförda, brister i lägenheter kan få vänta i flera månader till och med akuta brister, som att ha en trasig frys kan dröja flera veckor att få åtgärdat.

Det är inte underligt att massmedia under året nästan frossat i problem kring Hyresbostäder. Företagsledningen har gång på gång förklarat sig, men man klarar inte att ta tag i problemen. Vi företräder våra medlemmar och vi hyresförhandlar för de flesta hyresgästerna och vi konstaterar att Hyresbostäder inte klarar sina åligganden. Vi finner det mycket märkligt att styrelsen för Hyresbostäder inte tar sitt ansvar, utan bara låter tiden gå utan att agera.

Vi anser att ledningen för Hyresbostäder inte är kompetent för sin uppgift. Vår mening är att personerna i ledningsgruppen omedelbart bör skiljas från sina arbetsuppgifter, innan de orsakar än mer skada.

Norrköping den 28 oktober
Styrelsen för Hyresgästföreningen i Norrköping

För mer information kontakta följande personer som nås säkrast fram till kl 13.00 samt efter kl 15.00 under fredagen den 28/10:

Clas Rydgren 011-4954420, 070-8511914
Anita Andersson Landegren 011-64169, 0733-496452
Susan Steisjö 011-171362, 0739-245759Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=104049

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.