Skip to main content

Vad vill hyresgäster ha hjälp från Hyresgästföreningen med?

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2018 08:30 CET

Över 60 000 ärenden hanterades av Hyresgästföreningens rådgivning under 2016.

Brister i lägenheten, överlåtelser av lägenhetskontrakt och uthyrning i andra hand. Det är några av de vanligaste frågor som landets hyresgäster har ställt till Hyresgästföreningens rådgivning 2017. Över 60 000 ärenden hanterades förra året.

Den vanligaste grupp av ärenden som hyresgäster ville ha hjälp med under 2017 var olika brister i lägenheten. Det kan till exempel handla om skador, fuktskador eller ohyra. I storstadsregionerna rör många av hyresgästernas frågor överlåtelser av lägenhetskontrakt, ofta över generationsgränser, och uthyrning i andra hand. En orsak till det är den rådande bostadsbristen där de unga vuxna som inte har föräldrar som kan hjälpa till med lån till insats till en bostadsrätt står utan möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden.

-Från och med 2017 analyserar vi alla ärenden med språkteknologiska verktyg, vilket gör att vi får en mer nyanserad och fullödig bild av vad hyresgästerna har för problem med sitt boende. Analysen visar vilka ämnen som ärendena handlar om men också vilka ämnen som samvarierar. Det gör att vi till exempel kan se att brister i lägenheten oftast rör badrum och kök och att det är i de utrymmen där man är som närmast sina grannar som man också lättast råkar störa varandra, till exempel i trapphus och på balkonger, säger Love Börjeson, senioranalytiker på Hyresgästföreningen.

-Det är dock ganska ovanligt med störande grannar, i första hand är det den egna lägenheten man har problem med. Allvarliga störningar, i form av våld och liknande, är mycket ovanliga.

För mer information, kontakta

Anna Lindahl analytiker Hyresgästföreningen 072-450 69 42

Love Börjeson senioranalytiker Hyresgästföreningen 072-231 38 27

Vanligaste grupper i samtalen till Hyresgästföreningens rådgivning. Totalt antal 62 599.

Vanligaste rummen i samband med gruppen "Brister" som totalt uppgår till cirka 46 procent av det totala antalet samtal. Rummet med mest anmälda brister är köket, följt av badrummet.

Vanligaste rummet i samband med gruppen "Störningar". Trapphus vanligast, följt av övriga rum.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.