Skip to main content

Välkommen på prisutdelning Bästa årsredovisning 2009

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2010 08:00 CET

Välkommen på prisutdelning av Bästa årsredovisning 2009!

Tid: 16 december kl 13.00

Plats: Hyresgästföreningen, Region Stockholm, Arenavägen 55, Stockholm

Ingen föranmälan behövs!

Se bifogade inbjudan för övrigt program.

Hyresgästföreningen delar sedan 2007 ut ett vandringspris för bästa årsredovisning bland kommunala bostadsbolag.

Vinnare av bästa årsredovisning 2009 är AB Stockholmshem och Falkenbergs Bostads AB. Stockholmshem är vinnare i gruppen större bostadsbolag och Falkenbergs Bostads AB är vinnare i gruppen mindre bostadsbolag.

Juryn består av Karin Larsson, Hans-Göran Lång, Conny Säker och Arnold Wittgren från Hyresgästföreningen samt Bo Nordlund från revisionsbolaget KPMG.

Motivering till vinnaren AB Stockholmshem 

Företagets årsredovisning är alldeles förträffligt informativ och välstrukturerad. Som läsare erbjuds en grafiskt tilltalande layout och många grafer och tabeller som hjälper läsaren att ta del av det betydande innehållet. Årsredovisningen är mycket kommunikativ med viktiga områden som hyresgästnöjdhet, miljöredovisning, fastighetsinformation, ägardirektiv och en god ekonomisk redovisning. Årsredovisningen är omfattande och helhetsintrycket är lysande.

Bostadsbolaget tillhör ett av de största i landet med totalt cirka 27 000 bostäder och med en årsomsättning om 1,9 miljarder kronor. Trots att konkurrensen har ökat genom åren har Stockholmshem nominerats vid ett flertal tillfällen i Hyresgästföreningens tävling. Bolaget vann utmärkelsen Bästa årsredovisning även 2007.

Motivering till vinnaren Falkenbergs Bostads AB

Falkenbergs Bostads AB presenterar för andra året i rad en utmärkt årsredovisning och företaget är en mycket god vinnare efter hård konkurrens i årets tävling. Liksom tidigare år presenterar företaget en årsredovisning som är mycket läsvärd, väcker intresse och är fylld med information som presenteras på ett lättillgängligt sätt. Falkenbergs Bostads AB har en uppenbar vilja att konsekvent utveckla sin verksamhet och presenterar tydliga resultat, inklusive resultat som nöjda hyresgäster.

Företaget omfattar totalt ca 2 400 bostadslägenheter och företagets hyresintäkter uppgår till ca 216 miljoner kronor.

För mer information , kontakta:

Karin Larsson, fastighetsekonom Hyresgästföreningen 070- 688 11 81

Anna Wennerstrand, pressekreterare Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument