Skip to main content

Välkommen till årets prisutdelning för bästa årsredovisning

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 11:19 CET

Tisdag den 15 december delar Hyresgästföreningen ut pris till årets bästa årsredovisningar bland kommunala bostadsbolag.

I samband med prisutdelning hålls ett seminarium. Priset utdelas i två klasser: Bostadsbolag med fler respektive färre än 5 000 lägenheter.

Plats: Hyresgästföreningen, Norrlandsgatan 7, Stockholm, plan 7. OBS: Hissen stannar på plan 4 vid vår reception.

Huvudsyftet med årsredovisningstävlingen är att de kommunägda bostadsföretagen har verksamhet som berör många medborgare och som är vitala bitar i samhällets verksamheter för att bereda medborgarna bostäder. Företagens ekonomi har betydelse för hela samhällsekonomin.

Därför är det av stor viktigt att deras årsredovisningar präglas av öppenhet, tydlighet, transparens och följsamhet mot gällande lagstiftning och redovisningsrekommendationer.

Program:

kl 13.00         Barbro Engman, Hyresgästföreningens förbundsordförande, hälsar välkommen.

Karin Larsson, Fastighetsekonom på Hyresgästförening berättar om årsredovisningstävlingen.

kl 13.20         Prisutdelning

kl 13.30         Anförande av Falkenbergs Bostads AB

kl 14.00         Anförande av Bostads AB Poseidon

kl 14.30         Kaffe och bulle serveras

kl 15.00         Föreläsning av Christina Gustafsson, IPD

kl 15.45          Avslutning

Välkomna!

OSA till Karin Larsson, fastighetsekonom på Hyresgästföreningen, senast 14/12, kl 12.00.

karin.larsson@hyresgastforeningen.se, 070-688 11 81