Skip to main content

Välkommen till Hyresgästföreningens arrangemang under Almedalsveckan

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 12:59 CEST

Almedalsveckan utgör en viktig mötesplats och en möjlighet att samtala med övriga samhällsaktörer som påverkar vår omvärld och de frågor som Hyresgästföreningen arbetar med.

Under årets Almedalsvecka kommer vi att arrangera två bostadspolitiska seminarier. Tisdagen den 2 juli anordnas en paneldebatt om ombyggnation av hyresrätter. Bland annat diskuteras hur hyresgäster ska kunna skyddas från kraftiga hyreshöjningar vid renoveringar och hur hyresgäster ska få bättre möjligheter till inflytande i dessa processer.

Vårt andra seminarium äger rum onsdagen den 3 juli och är ett spännande samtal om mötet mellan politiken och marknaden. Vem bestämmer om bostadspolitiken? Och var ligger ansvaret?

Detta seminarium kommer även att livesändas via Bambuser, http://bambuser.com/channel/Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen kommer också finnas på plats med ett tält på Cramérgatan – välkommen dit för att diskutera bostadspolitik och bostadsfrågor. Tältet kommer även att vara mötesplats för bostadspolitiska samtal under hela veckan.

Hyresrätten renoveras – vem bestämmer, vem betalar, vem bor kvar?

Tisdagen den 2 juli kl 10.00-11.30, Café Skafferiet, Adelsgatan 38

Hur ska hyresgäster skyddas från kraftigt höjda hyror efter renoveringar och hur ska hyresgäster kunna vara med och påverka vid renoveringsprocesser?

Deltagare: Oskar Öholm, Moderaterna, Veronica Palm, Socialdemokraterna, Madeleine Nobs, NCC, Kicki Björklund, Sigtunahem och Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

Moderator: Håkan Boström

Mötet mellan politik och marknad. Vem bär ansvaret för bostadspolitiken?

Onsdag den 3 juli, kl 8.00-9.30, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Ett samtal mellan politiker och aktörer på bostadsmarknaden om vem som bestämmer och vem som tar ansvar för bostadspolitiken. Här möts beslutsfattare av olika slag för en diskussion om gränslandet mellan politik och marknad. Finns det någon gräns och var dras den i så fall? 

Deltagare: Hans Lindberg, Finansdepartementet, Annika Winsth, Nordea, Anders Sundström, Folksam, Acko Ankarberg, Kristdemokraterna, Ilija Batljan, Rikshem och Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

Moderator: John Chrispinsson

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.