Skip to main content

Vätterhem vill höja hyrorna med 3,3 procent

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 15:56 CEST

Vätterhem i Jönköping vill höja hyrorna med 24 kronor per kvadratmeter och år. Det skulle innebära 150 kronor mer i månaden för en normalstor trea.
Höjda kommunala taxor och grön skatteväxling är orsakerna.

I dag offentliggjordes kommunala Vätterhems hyreskrav. Bolaget yrkar på en hyreshöjning på 3,3 procent. En höjning som motsvarar 24 kronor per kvadratmeter och år. För en lägenhet på 75 kvadratmeter skulle det innebära 150 kronor mer i månaden.

Orsakerna till det yrkade kravet är främst höjda avgifter på kommunala taxor. Främst är det avgifter på sophämtning, VA och fjärrvärme som Vätterhem vill kompensera med hjälp av höjda hyror. Även den gröna skatteväxlingen, som påverkar redan höga elpriser, har effekt på hyreskravet.

Vätterhem har dock inga hyresförluster. För första gången är samtliga lägenheter uthyrda, vilket i en hyresförhandlingssituation får ses som positivt. Positivt är även att Vätterhem har hög beredskap på underhållsarbete och har satt av belopp för det ökande underhållet.

Dessvärre tangerar och överskrider Vätterhems krav riksdagens och regeringes inflationsmål på 2 procent. På lång sikt kan det påverka inflationen.

– Bostadsbolagen måste ta sitt ansvar trots kärv ekonomi, säger Rolf Wennerhag, förhandlingsombud på Hyresgästföreningen.

Förhandlingen påbörjas den 18 november.

För mer information kontakta Rolf Wennerhag på 036-30 49 14 eller på 070-304 00 96