Skip to main content

Vinnare av bästa årsredovisning 2009 utsedd

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 08:30 CET

Vinnare av bästa årsredovisning 2009 är AB Stockholmshem och Falkenbergs Bostads AB. Stockholmshem är vinnare i gruppen större bostadsbolag och Falkenbergs Bostads AB är vinnare i gruppen mindre bostadsbolag.

Hyresgästföreningen delar sedan 2007 ut ett vandringspris för bästa årsredovisning bland kommunala bostadsbolag.

Juryn består av Karin Larsson, Hans-Göran Lång, Conny Säker och Arnold Wittgren från Hyresgästföreningen samt Bo Nordlund från revisionsbolaget KPMG. Prisutdelningen sker 16 december.

-Bostadsföretagens ekonomi har betydelse för hela samhällsekonomin. Därför är det viktigt att deras årsredovisningar präglas av öppenhet, tydlighet, transparens och följsamhet mot gällande lagstiftning och redovisningsrekommendationer, säger Karin Larsson, ansvarig för tävlingen på Hyresgästföreningen.

 -Det är också viktigt att årsredovisningarna skrivs på ett sätt så att alla, inte bara ekonomer, har en möjlighet att förstå dem. Därför vill vi premiera de bostadsföretag som gör riktigt bra årsredovisningar, säger Karin Larsson.

Motivering till vinnaren AB Stockholmshem 

Företagets årsredovisning är alldeles förträffligt informativ och välstrukturerad. Som läsare erbjuds en grafiskt tilltalande layout och många grafer och tabeller som hjälper läsaren att ta del av det betydande innehållet. Årsredovisningen är mycket kommunikativ med viktiga områden som hyresgästnöjdhet, miljöredovisning, fastighetsinformation, ägardirektiv och en god ekonomisk redovisning. Årsredovisningen är omfattande och helhetsintrycket är lysande.

Bostadsbolaget tillhör ett av de största i landet med totalt cirka 27 000 bostäder och med en årsomsättning om 1,9 miljarder kronor. Trots att konkurrensen har ökat genom åren har Stockholmshem nominerats vid ett flertal tillfällen i Hyresgästföreningens tävling. Bolaget vann utmärkelsen Bästa årsredovisning även 2007.

Motivering till vinnaren Falkenbergs Bostads AB

Falkenbergs Bostads AB presenterar för andra året i rad en utmärkt årsredovisning och företaget är en mycket god vinnare efter hård konkurrens i årets tävling. Liksom tidigare år presenterar företaget en årsredovisning som är mycket läsvärd, väcker intresse och är fylld med information som presenteras på ett lättillgängligt sätt. Falkenbergs Bostads AB har en uppenbar vilja att konsekvent utveckla sin verksamhet och presenterar tydliga resultat, inklusive resultat som nöjda hyresgäster.

Företaget omfattar totalt ca 2 400 bostadslägenheter och företagets hyresintäkter uppgår till ca 216 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Karin Larsson, fastighetsekonom, Hyresgästföreningen 070- 688 11 81

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll väljer att bli företrädda av oss. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.