Skip to main content

Witalabostäder höjer

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 16:39 CET

Witalabostäder höjer hyran för 2004.
För en normalstor trea med uppvärmning innebär höjningen 147 kronor i månaden.

Hyresförhandlingarna med Witalabostäder är avslutade och resulterade i att hyran höjs från den 1 januari 2004.

Hyran för lägenheter där uppvärmning ingår höjs med 23:50 kronor per kvadratmeter och år.

För lägenheter där hyresgästerna själva bekostar uppvärmningen blir höjningen 17:50 kronor per kvadratmeter och år.

Den största delen av höjningen går till att täcka höjda avgifter och taxor på VA, avfall och el. Dessutom har värmekostnaderna ökat för företaget vilket också utgör en del i höjningen.
Witalabostäder dras med många outhyrda lägenheter. Hyresförlusterna gör att företagets budget påverkas negativt.

Witalabostäder yrkade på en hyreshöjning på nästan 5 procent, vilket motsvarade 32,22 kronor per kvadratmeter. Den generella höjningen blev istället 3,5 procent. Det betyder att vi sparade cirka 700 000 kronor åt hyresgästerna.

För mer information kontakta Rolf Wennerhag 036-30 49 14, 070-304 00 96

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=55495

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.