Skip to main content

Ytterligare sex bostadsföretag kräver hyreshöjningar

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 11:46 CET

Hyresförhandlingar har startat mellan Hyresgästföreningen och följande sex bostadsföretag:

Arvika Bostads AB har begärt en hyreshöjning med 4,77 procent från den 1 januari 2007.

Grums Hyresbostäder AB har begärt en hyreshöjning med 3,4 procent från den 1 januari 2007.

Stiftelsen Filipstadsbostäder har begärt en hyreshöjning med 3,5 procent från den 1 januari 2007. De har även begärt höjning av garagehyran med 10 procent.

AB Hammaröbostäder har begärt en hyreshöjning med 4,45 procent från den 1 januari 2007. För de fyra lägenheterna i Vidöns lärarbostad begär de en höjning med 4 procent.

Torsby Bostäder AB har begärt en hyreshöjning med 1,22 procent från den 1 januari 2007. Som skäl till hyreshöjningen anger företaget bl a högre kostnader för uppvärmning, el, sophämtning, löner, kostnadsökningar samt underhåll.

Forshagabostäder AB har begärt en hyreshöjning med 2,5 procent från den 1 januari 2007. som skäl till hyreshöjningen anger de högre kostnader för uppvärmning el, vatten, sophämtning, löner, kostnadsökningar för högre räntor samt tjänster företaget köper externt.Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=130645

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.