Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Hyresförhandlingarna i hamn – ett år med utveckling och effektiviseringar

Hyresförhandlingarna i hamn – ett år med utveckling och effektiviseringar

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 08:04 CEST

Det är dags att sammanfatta hyresförhandlingarna för 2018. Landets drygt 3 miljoner hyresgäster kan vara nöjda med relativt milda hyreshöjningar, som följer trenden de senaste åren att hyreshöjningarna ligger något under den generella utvecklingen av KPI. När hyresförhandlingarna för drygt en miljon bostäder inrapporterats är den genomsnittliga vägda hyreshöjningen 0,98 procent för 2018.

Hyresgästföreningen kommenterar Boverkets siffror om byggandet: Staten bör ta över delar av risken

Hyresgästföreningen kommenterar Boverkets siffror om byggandet: Staten bör ta över delar av risken

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 12:51 CET

​Boverket har analyserat 2017 års byggande. De senaste årens stadiga ökning av antalet påbörjade bostäder har alltså planat ut och byggloven för flerbostadshus sjunker. – Det är snart 25 år sedan dåvarande regeringen skiftade finansieringsansvaret för bostadsbyggandet från staten till hushållen. Tyvärr är resultatet undermåligt, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Hyror och hyresgästers ekonomi 2009

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2010 08:58 CET

Lågkonjunkturen ledde under 2009 till stora påfrestningar på hushållen och deras privatekonomi, visar Hyresgästföreningens årliga rapport om hyresgästernas ekonomiska utveckling. Flertalet hyresgäster har tuffa ekonomiska villkor. Många har svårt att skapa en ekonomisk buffert och för dem med minst ekonomisk marginal, garantipensionärerna, finns få möjligheter att sätta guldkant på tillvaron.

Nyheter 2 träffar

Hyresgästföreningen i Almedalen: Bostadspolitik - en outnyttjad tillväxtkälla i svensk ekonomi?

Nyheter   •   Jun 20, 2012 12:42 CEST

Tid: Torsdag 5 juli kl 12.00-13.30 Plats: Wallers terrass, Wallers plats 2, Visby Välkommen till ett spännande samtal om bostadspolitikens betydelse för svensk ekonomi och ökad tillväxt. Vad betyder hyresrätten för dynamiken i arbetslivet? Varifrån ska pengarna komma för byggnation av fler hyresrätter och upprustning av dem som redan finns? Och varför lyckas somliga kommuner bättre än andra?

Hyror och hyresgästers ekonomi 2009

Nyheter   •   Mar 25, 2010 08:59 CET

Hyresgästföreningens årliga rapport om hyresgästernas ekonomiska utveckling. Rapporten visar på tuffa ekonomiska villkor för många hyresgäster. De har svårt att skapa en ekonomisk buffert och för garantipensionärerna, med minst marginal, finns få möjligheter till guldkant.

Blogginlägg Visa alla 5 träffar

Barbros adventskalender: Lucka nummer tre

Barbros adventskalender: Lucka nummer tre

Blogginlägg   •   Dec 03, 2010 07:57 CET

I senaste numret av Journalisten finns en artikel om att bostadsjournalistiken i det närmaste dött ut. Den som finns har flyttat in på tidningarnas ekonomisidor. Där avhandlas risken för bostadsbubblor, värdeminskningar och räntehöjningar. Men för de som inga kök har och inga kuddar att lägga ut i höstens färgskalor finns inga tidskrifter. Då kan det bli som för mannen som finns bakom lucka 3.

Sega gubbar

Sega gubbar

Blogginlägg   •   Apr 28, 2010 08:24 CEST

Kostnaden för att bygga beror på en lång räcka av kostnader för mark, anslutningsavgifter, exploateringsavgifter, skatter, byggmaterial, bristande konkurrens, dålig logistik, kvalitetsbrister, bristande konkurrens mm. Byggkostnader är inte av Gud givna utan påverkbara. Den ena statliga utredningen efter den andra beskriver en förändringsobenägen bransch med mycket låg produktivitetsutveckling.

En seger för den svenska modellen

Blogginlägg   •   Mar 30, 2010 08:41 CEST

Idag kommer Regeringens proposition 2009/10:185 om Allmännyttiga bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler. Det är knöligt att få ihop en lag som ska förena hyresgästers intresse av goda bostäder till rimliga kostnader med kommunernas behov av att ha ett bostadsföretag som ska klara kommunens bostadsförsörjning. Dessutom får den inte snedvrida konkurrensen för då blir det surt i EU.

Planeringsoförmåga

Blogginlägg   •   Mar 26, 2010 10:02 CET

Marknaden förmodas skrida till verket och ordna byggande och boende till det bästa för alla om de bara blev befriade från kundernas krav på rimliga hyror, byggregler, skatteregler, arbetsmiljökrav och en hel del av plan- och bygglagens bestämmelser. Fast så kommer det aldrig att bli. Politiken har till uppgift att värna samhället och dess funktioner och måste därför lägga sig i ett och annat.

Dokument 1 träff

Balanserade ekonomiska villkor: En skattereform för hyresrätten

Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO har som gemensamt mål att utveckla hyresrätten till en än mer attraktiv boendeform för alla. De ekonomiska villkor som staten erbjuder i form av olika skatter och stöd är då viktiga. Därför har vi tagit fram denna rapport, för att belysa och analysera obalansen mellan olika upplåtelseformer i regelverken för skatter och subventioner.