Pr2oebjvcgwcvioplc74

DEBATT: Vi önskar Peter Eriksson lycka till!

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 15:46 CEST

DEBATTARTIKEL Peter Eriksson är vår nya bostadsminister. Med ansvaret för en av landets viktigaste framtidsfrågor har han nu stora möjligheter att bidra till ett samhälle med bättre integration, med en bostadspolitik som leder till ökat byggande till priser som de flesta har råd att efterfråga och ett effektivt förhandlingssystem som gagnar både hyresgäster och fastighetsägare.

Kchaltlk9xahoqd6o2k7

Årets hyresförhandlingar i Region Norrland gav 94 miljoner lägre hyreskostnader jämfört med yrkandena

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 16:12 CEST

När majoriteten av förhandlingarna om 2016 års lägenhetshyror i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland nu är avklarade visar det sig att det skiljer 1.39 procent mellan det som bostadsbolagen yrkade och de slutliga hyresnivåerna. Det betyder, i reda pengar, 94 miljoner kronor mindre som hushållen här behöver betala i hyra, än om bostadsbolagens yrkande gällt som resultat.

Vvwa2mwb8btwar5celk8

Elnätsavgifterna i Västerbotten stiger kraftigt

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 11:36 CEST

Elnätsavgifterna i Västerbottens län har ökat med 8,9 procent under 2015, att jämföra med rikssnittet på sex procent och som är den största ökningen på fem år. Det framgår av den årliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Ssedkosq2bkpdaidal2i

Elnätsavgifterna i Norrbotten stiger kraftigt

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 11:26 CEST

Elnätsavgifterna i Norrbottens län har ökat med 11,9 procent under 2015, att jämföra med rikssnittet på sex procent och som är den största ökningen på fem år. Det framgår av den årliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

W2sjww9upzfhx5vbrhbv

Elnätsavgifterna i Västernorrland stiger

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 11:12 CEST

Elnätsavgifterna i Västernorrlands län har ökat med 5,6 procent under 2015, trots att den allmänna prisutvecklingen i samhället legat nära noll under samma tidsperiod. Och skillnaderna mellan kommunerna i länet är stora. Det framgår av den årliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

H9lnzuibe4xoijixkpa5

Elnätsavgifterna i Jämtland stiger

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 10:53 CEST

Elnätsavgifterna i Jämtlands län har ökat med 5,0 procent under 2015, trots att den allmänna prisutvecklingen i samhället legat nära noll under samma tidsperiod. Och skillnaderna mellan kommunerna i länet är stora. Det framgår av den årliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Media no image

Många företagare blir förlorare på grund av dagens bostadsmarknad

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2015 15:28 CET

DEBATT

Många företagare blir förlorare på grund av dagens bostadsmarknad.

I dag går en stor del av hushållens inkomster till att betala för boendet. Hyrorna i nyproduktion är alldeles för höga – en trerumslägenhet kostar ofta ca 10 000 kronor/månaden. Höga hyror i kombination med bostadsbristen gör att priserna på det ägda boendet stiger. Hittills i år har priset på bostadsrätter stigit med 16 %. Hushållens skuldsättning ökar och kostnaden för boendet hamnar i dag på nivåer som en stor del av befolkningen inte har råd med.

Av ideologiska skäl talar många om marknadshyror som en lösning på bostadskrisen. Marknadshyror innebär att hyresgäst och hyresvärd själva förhandlar om hyran. Det är inte så svårt att inse att hyresgästen inte har någon bra förhandlingssits när det är brist på lägenheter. Vi är övertygade om att marknadshyror för hyreslägenheter skulle medföra kraftiga hyreshöjningar. Men också prisökningar för andra boendeformer. Det sistnämnda riskerar att öka hushållens skuldsättning ytterligare.

Förlorare är de människor som hyr sin bostad och de som måste köpa sin bostad och ta stora personliga risker.

Bland företagen är byggbolag och fastighetsbolag vinnare. Förlorare är de företag som inte är verksamma inom bygg- eller fastighetsbranschen. Tillväxten skadas på flera sätt:

 1. Företag som inte är verksamma inom bygg- eller fastighetsbranschen får sämre förutsättningar att växa, eftersom en stor andel av hushållens inkomster måste användas till boendet.
 2. Företag får svårt att rekrytera kompetens och människor får svårt att flytta för att ta lediga arbeten.
 3. En fortsatt ökning av hushållens kostnader för boendet riskerar att få till följd att lönekraven i kommande avtalsrörelser ökar. Detta riskerar att skada Sveriges konkurrenskraft.

De organisationer som företräder företagarna bör reagera över de höga boendekostnaderna och de följder som detta får för många företag.

I dag inser alla att det måste byggas och det snabbt. Det får som följd att andelen lägenheter med höga nyproduktionshyror ökar. Var ska låginkomsttagare, ungdomar, pensionärer och nyanlända bo? Teorin från en del aktörer är att flyttkedjor kommer att frigöra äldre lägenheter med lägre hyror. Människor antas vallfärda från låga boendekostnader i äldre villor och lägenheter till höga hyror i nyproduktion. Det kommer inte att ske. Blir den politiska lösningen att höja kostnaderna för villaägare och de som bor i äldre lägenheter för att öka rörligheten? En del politiker diskuterar redan i de banorna!

Kostnaderna för boendet måste sänkas. Hyresrätten är i dag kraftigt missgynnad skattemässigt. En nyproducerad 3-rumslägenhet är ca 2 500 kronor dyrare per månad jämfört med andra boendeformer. Rimliga kostnader för boendet är viktigt både för människor och majoriteten av landets företag.

Det är dags för en skattereform för hyresrätten.

Gott Nytt År !

Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen Norrland

Lillemor Göransson, ordförande i Hyresgästföreningen Norrland

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Bostadskrisen är akut och drabbar människor som vill hyra sin bostad och de som måste köpa sin bostad. Vinnare är byggbolag och fastighetsbolag. Förlorare är de företag som inte är verksamma inom bygg- eller fastighetsbranschen. En ökning av hushållens kostnader för boendet riskerar att få till följd att lönekraven i kommande avtalsrörelser ökar. Det är dags för en skattereform för hyresrätten.

Läs vidare »
Oyqzqkflyzwnsou8n9g8

Vad får det kosta att bo?

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2015 12:35 CET

I dag framförs många teorier om hur bostadskrisen ska lösas. En del politiker anser att marknadshyror för hyreslägenheter är lösningen. Vi anser inte det. Det skulle istället bidra till att förvärra bostadskrisen och minska konsumtionsutrymmet för en stor del av landets ca tre miljoner hyresgäster. Det som behövs är en skattereform för hyresrätten. För vad får det egentligen kosta att bo?

Yekcbkdgejoxj5tvm2cc

Hyresgästföreningen vässar sin opinionsbildning i bostadspolitiska frågor

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2015 10:00 CET

Hyresgästföreningen Norrland har bildat ett Bostadspolitiskt nätverk där de förtroendevalda lär sig mer om bostadspolitik men också att påverka kommunpolitiker och andra beslutsfattare. Upptakten för nätverket hölls i Umeå. En inspirerade och givande dag, enligt deltagarna.

Gj6ap0lpysaknxdambpd

Vräkning av barn strider mot allmännyttans samhällsansvar

Nyheter   •   Okt 05, 2015 14:05 CEST

Idag, den 5 oktober, är både FN:s internationella hyresgästdag och den internationella barndagen. Hyresgästföreningen i Norrland har kartlagt hur kommunerna i Norrland uppdrar åt allmännyttan för att förebygga vräkning av barn. Vi har kartlagt innehållet i, de politiskt utformade, ägardirektiven till bostadsbolagen.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationchef
 • Hyresgästföreningen Region Norrland
 • eljqxliszctqabetcvh.txtdojenrssyqunefors@hyrqvzphpseesrdgastpofocprenijxngen.se
 • 010-459 18 49
 • 072-559 91 29

Om Hyresgästföreningen region Norrland

Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Norrland
 • Strandgatan 22
 • 931 31 Skellefteå
 • Vår hemsida

Länkar