G0gfvvee1lo7ty71eanr

​Är marknadshyror verkligen lösningen på bostadsbristen?

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:00 CET

Valet om cirka tio månader kommer att bli det viktigaste valet på decennier för alla hyresgäster. På söndag arrangerar Hyresgästföreningen därför en bostadsdebatt inför Hyresgästernas val 2018. Media är välkomna att delta.

Media no image

Renhållningschefen knackar dörr för bättre sopsortering

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 07:00 CET

Idag går kampanjen ”Vinn vinn – Sopsortering!” in i nästa fas, då får samtliga hushåll i de två kvarter som ingår i projektet besök. Bland andra deltar Ola Skarin, renhållningschef Östersunds kommun, när dörrknackningen startar i kvarteret Väghyveln på Körfältet i Östersund. Media är välkomna att delta.

”Vinn vinn – Sopsortering!” är kampanjen där två bostadsområden i Östersund utmanar varandra i sopsortering. Syftet är bland annat att öka kunskapsnivån i ämnet, eftersom cirka 70 procent av innehållet i östersundsbornas soppåsar är felsorterat. Efter ett antal inledande informationsmöten är det nu dags att knacka dörr för att informera ytterligare.

Tid: Tisdag den 31 oktober, kl. 18.00
Plats: Kvarteret Väghyveln, Körfältet, Östersund

De två kvarter som ingår i projektet är Ardennern i Torvalla, som ägs av Östersundshem, respektive Väghyveln på Körfältet, som ägs av Rikshem. En så kallad plockanalys, det vill säga en genomgång av respektive områdes kärl för brännbart, visade att cirka 70 procent av soporna i dessa hade kunnat sorteras. Det rörde sig huvudsakligen om plast- och pappersförpackningar samt kompost som låg i fel kärl.

I samband med informationskvällarna delades portabla sopsorteringskärl ut, i form av sektionssydda påsar där alla olika sorteringar finns i olika fack. Detta för att ge rätt förutsättningar för boende att kunna sortera hemma, innan man tar med sig soporna och slänger dem i korrekt kärl i soprummet.

Vid dörrknackningen medverkar också någon representant för Lundstams ledningsgrupp samt Hyresgästföreningen. I projektet ingår Hyresgästföreningen, Östersunds kommun, Östersundshem, Rikshem och Lundstams.

För mer information:
Kåre Karlsson, ordförande lokala hyresgästföreningen Väghyveln, 070-685 44 92
Clas Alenius, verksamhetsutvecklare, 072-505 04 78

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Idag går kampanjen ”Vinn vinn – Sopsortering!” in i nästa fas, då får samtliga hushåll i de två kvar-ter som ingår i projektet besök. Bland andra deltar Ola Skarin, renhållningschef Östersunds kom-mun, när dörrknackningen startar i kvarteret Väghyveln på Körfältet i Östersund. Media är väl-komna att delta.

Läs vidare »
Media no image

Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter i Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 13:00 CEST

Kostnaderna för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme skiljer sig stort mellan kommunerna i Norrbotten där Luleå är billigast och Jokkmokk är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Vi är alla beroende av vatten, avlopp, el, uppvärmning och att vårt avfall transporteras bort. Men kostnaderna för dessa tjänster varierar stort i Sverige. Den totala snittkostnaden i Norrbotten är 1 867 kronor per månad för en trerumslägenhet. Rikssnittet ligger på 1 883 kronor.

– Ofta handlar det om verksamheter med dålig konkurrens och där konsumenterna har små möjligheter att påverka priserna. Främst är det kostnaderna för elnät som sticker ut på ett negativt sätt, ett mönster vi sett i flera år och över hela landet, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

I Norrbotten är Kalix den kommun där kostnadsökningen är störst, 2,58 procent. Det är betydligt högre än snitthöjningen i hela landet, som ligger på 0,7 procent.

Men skillnaderna inom länet är stora. Lägst taxor och avgifter finns i Luleå, totalt 1 359 kronor per månad och lägenhet. Dyrast är Jokkmokk med 2 099 kronor.

– Den Lulebo som väljer att flytta till Jokkmokk kan komma att öka sina kostnader för dessa tjänster med 54 procent. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på både prishöjningar och skillnader. Vår kartläggning bör vara ett viktigt beslutsunderlag för dem. Detta är kostnader som får konsekvenser för mångas privatekonomi, säger Jennie Wiederholm.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 • 1.Jokkmokk 2 099 kr
 • 2.Gällivare 2 067 kr
 • 3.Arjeplog 2 049 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 • 1.Luleå 1 359 kr
 • 2.Boden 1 449 kr
 • 3.Piteå 1 466 kr

Fakta Nils Holgersson:

Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.
Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 070-310 83 95. jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58.
thomas.folkesson@ekan.se


Presskontakter:

André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04.
Andre.Johansson@hsb.se
AnnaLeena Larsson, Hyresgästföreningen Region Norrland (Malmfälten-Tornedalen): 010-459 18 42. annaleena.larsson@hyresgastforeningen.se
Roger Enbom, Hyresgästföreningen Region Norrland (Kusten): 010-459 18 10. roger.enbom@hyresgastforeningen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 070-239 00 66.
hakan.andersson@riksbyggen.se
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-752 95 51.
charlotta.lundstrom@sabo.se

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kostnaderna för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme skiljer sig stort mellan kommunerna i Norrbotten där Luleå är billigast och Jokkmokk är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Läs vidare »
Media no image

Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter i Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 13:00 CEST

Invånarna i Västernorrland betalar mer för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme än genomsnittet i landet. Men skillnaderna mellan länets kommuner är stor där Sundsvall är billigast och Sollefteå är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Vi är alla beroende av vatten, avlopp, el, uppvärmning och att vårt avfall transporteras bort. Men kostnaderna för dessa tjänster varierar stort i Sverige och Västernorrland är ett av de dyraste länen. Den totala snittkostnaden i Västernorrlands län är 1 939 kronor per månad för en trerumslägenhet. Rikssnittet ligger på 1 883 kronor.

– Ofta handlar det om verksamheter med dålig konkurrens och där konsumenterna har små möjligheter att påverka priserna. Främst är det kostnaderna för elnät som sticker ut på ett negativt sätt, ett mönster vi sett i flera år och över hela landet, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

I Västernorrland län är Ånge den kommun där kostnadsökningen är störst, 2,45 procent. Det är betydligt högre än snitthöjningen i hela landet, som ligger på 0,7 procent.

Men skillnaderna inom länet är stora. Lägst taxor och avgifter finns i Sundsvall, där landar de på totalt 1 735 kronor per månad och lägenhet. Dyrast är Sollefteå med en månadskostnad på 2 134 kronor.

– Den Sundsvallsbo som väljer att flytta till Sollefteå kan komma att öka sina kostnader för dessa tjänster med 23 procent. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på både prishöjningar och skillnader. Vår kartläggning bör vara ett viktigt beslutsunderlag för dem. Detta är kostnader som får konsekvenser för mångas privatekonomi, säger Jennie Wiederholm.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 • 1.Sollefteå 2 134 kr
 • 2.Ånge 2 068 kr
 • 3.Kramfors 2 045 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 • 1.Sundsvall 1 735 kr
 • 2.Härnösand 1 766 kr
 • 3.Örnsköldsvik 1 889 kr

Fakta Nils Holgersson:

Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.
Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 070-310 83 95. jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58.
thomas.folkesson@ekan.se

Presskontakter:
André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04.
Andre.Johansson@hsb.se
Conny Säker, Hyresgästföreningen Region Norrland: 070-321 63 63.
conny.saker@hyresgastforeningen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 070-239 00 66.
hakan.andersson@riksbyggen.se
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-752 95 51.
charlotta.lundstrom@sabo.se

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Invånarna i Västernorrland betalar mer för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme än genom-snittet i landet. Men skillnaderna mellan länets kommuner är stor där Sundsvall är billigast och Sollefteå är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Läs vidare »
Media no image

Nils Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter i Jämtland

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 13:00 CEST

Invånarna i Jämtland betalar mer för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme än genomsnittet i landet. Men skillnaderna mellan länets kommuner är stor där Östersund är billigast och Härjedalen är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Vi är alla beroende av vatten, avlopp, el, uppvärmning och att vårt avfall transporteras bort. Men kostnaderna för dessa tjänster varierar stort i Sverige och Jämtland är ett av de dyraste länen. Den totala snittkostnaden i Jämtlands län är 2008 kronor per månad för en trerumslägenhet. Rikssnittet ligger på 1 883 kronor.

– Ofta handlar det om verksamheter med dålig konkurrens och där konsumenterna har små möjligheter att påverka priserna. Främst är det kostnaderna för elnät som sticker ut på ett negativt sätt, ett mönster vi sett i flera år och över hela landet, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

I Jämtland är Ragunda den kommun där kostnadsökningen är störst, 2,90 procent. Det är betydligt högre än snitthöjningen i hela landet, som ligger på 0,7 procent.

Men skillnaderna inom länet är stora. Lägst taxor och avgifter finns i Östersund, där landar de på totalt 1 636 kronor per månad och lägenhet. Dyrast är Härjedalen med 2 248 kronor.

– Den Östersundsbo som väljer att flytta till Härjedalen kan komma att öka sina kostnader för dessa tjänster med 37 procent. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på både prishöjningar och skillnader. Vår kartläggning bör vara ett viktigt beslutsunderlag för dem. Detta är kostnader som får konsekvenser för mångas privatekonomi, säger Jennie Wiederholm.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 • 1.Härjedalen 2 248 kr
 • 2.Berg 2 126 kr
 • 3.Åre 2 085 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 • 1.Östersund 1 636 kr
 • 2.Krokom 1 878 kr
 • 3.Bräcke 2 025 kr

Fakta Nils Holgersson:

Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.
Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 070-310 83 95. jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58.
thomas.folkesson@ekan.se


Presskontakter:

André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04.
Andre.Johansson@hsb.se
Hasse Dahl, Hyresgästföreningen Region Norrland 076-798 08 64.
hasse.dahl@hyresgastforeningen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 070-239 00 66.
hakan.andersson@riksbyggen.se
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-752 95 51.
charlotta.lundstrom@sabo.se

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Invånarna i Jämtland betalar mer för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme än genomsnittet i landet. Men skillnaderna mellan länets kommuner är stor där Östersund är billigast och Härjedalen är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Läs vidare »
Media no image

Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 13:00 CEST

Kostnaderna för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme skiljer sig stort mellan länets kommuner är stor där Umeå är billigast och Dorotea är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Vi är alla beroende av vatten, avlopp, el, uppvärmning och att vårt avfall transporteras bort. Men kostnaderna för dessa tjänster varierar stort i Sverige. Den totala snittkostnaden i Västerbottens län är 1 885 kronor per månad för en trerumslägenhet. Rikssnittet ligger på 1883 kronor.

– Ofta handlar det om verksamheter med dålig konkurrens och där konsumenterna har små möjligheter att påverka priserna. Främst är det kostnaderna för elnät som sticker ut på ett negativt sätt, ett mönster vi sett i flera år och över hela landet, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

I Västerbotten är Norsjö den kommun där kostnadsökningen är störst, 1,7 procent. Det är betydligt högre än snitthöjningen i hela landet, som ligger på 0,7 procent.

Men skillnaderna inom länet är stora. Lägst taxor och avgifter finns i Umeå, där landar de på totalt 1 613 kronor per månad och lägenhet. Dyrast är Dorotea med 2 168 kronor.

– Den Umebo som väljer att flytta till Dorotea kan komma att öka sina kostnader för dessa tjänster med 34 procent. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på både prishöjningar och skillnader. Vår kartläggning bör vara ett viktigt beslutsunderlag för dem. Detta är kostnader som får konsekvenser för mångas privatekonomi, säger Jennie Wiederholm.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 • 1.Dorotea 2 168 kr
 • 2.Vilhelmina 2 083 kr
 • 3.Norsjö 1 986 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 • 1.Umeå 1 613 kr
 • 2.Lycksele 1 715 kr
 • 3.Sorsele 1 797 kr

Fakta Nils Holgersson:

Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.
Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 070-310 83 95. jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58.
thomas.folkesson@ekan.se


Presskontakter:

André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04.
Andre.Johansson@hsb.se
Krister Häggling, Hyresgästföreningen Region Norrland: 010-459 18 18.
krister.haggling@hyresgastforeningen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 070-239 00 66.
hakan.andersson@riksbyggen.se
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-752 95 51.
charlotta.lundstrom@sabo.se

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kostnaderna för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme skiljer sig stort mellan länets kommu-ner är stor där Umeå är billigast och Dorotea är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Läs vidare »
Zhatmh1fbmzxc1lrkyel

Pressträff inför Bostadskongressen Luleå 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 07:00 CEST

Den 20 oktober genomför Hyresgästföreningen en bostadskongress på temat ”nyttan med allmän-nyttan”. Innan programmet börjar finns möjlighet att träffa statssekreteraren Alf Karlsson, Hyres-gästföreningens förbundsordförande Marie Linder samt moderatorn Sverker Olofsson under en pressträff.

Media no image

Barn väljer inte hemlöshet

Nyheter   •   Okt 17, 2017 08:47 CEST

Barn i familjer som saknar bostad är extra utsatta och måste därför få det stöd och den trygghet de har rätt till. Den 17 oktober är det internationella dagen för utrotande av fattigdom och Hyresgästföreningen vill därför uppmärksamma frågan om barn som lever i hemlöshet.

Bostadsfrågan debatteras ofta, men alldeles för sällan utifrån ett barnperspektiv. Alla barn har rätt till en trygg plats att kalla hemma. Enligt en rapport från Rädda Barnen nyligen lever uppskattningsvis minst 5390 barn i hemlöshet. I Sverige. Idag. Barn till ensamstående och barn som är födda utomlands är överrepresenterade i statistiken. Flera av de kommuner som intervjuats säger dessutom att antalet är svårt att uppskatta och att mörkertalet antagligen är stort.

Hemlöshet kan vara ett resultat av flera olika faktorer. Det kan handla om de val vi gör i livet, till exempel ensamstående som väljer att studera och inte har råd med hyran. Det kan också handla om familjer som tvingats till skyddat boende och inte kommit vidare på grund av bostadsbristen. Barn som lever i en utsatt situation kan inte välja. Att inte ha tillgång till fast boende påverkar barn negativt och barn som tvingas leva med en ständig oro för hur och var man ska bo känner en stor ovisshet inför framtiden.

En gemensam faktor för nästan alla bostadslösa är låg inkomst, som ofta leder till att familjen till exempel inte godkänns som hyresgäst. Detta gäller inte bara hos privata hyresvärdar utan även allmännyttiga sådana, som har inkomstkrav och inte godkänner personer med försörjningsstöd, timanställda etc. som hyresgäster.

I Barnkonventionen, som Sverige skrivit under, står tydligt att barn ska ha en skälig levnadsnivå och att i de fall föräldrarna inte kan tillgodose detta skall staten göra olika typer av bostadssociala insatser. Regeringen har aviserat att göra Barnkonventionen till lag och behöver nu agera för att barn som lever i hemlöshet får det stöd och den trygghet de har rätt till.

För att effektivt kunna motverka hemlöshet bland barn krävs ett tydligt utpekat statligt ansvar. Det krävs också en blocköverskridande politisk samsyn när det gäller hållbar och social bostadspolitik. Dessutom krävs bostäder till rimliga hyresnivåer, som människor har råd att betala.

Först då kan alla barn få växa upp i ett tryggt hem.

Styrelsen Hyresgästföreningen region Norrland
genom Lillemor Göranson

Barn i familjer som saknar bostad är extra utsatta och måste därför få det stöd och den trygghet de har rätt till. Den 17 oktober är det internationella dagen för utrotande av fattigdom och Hyresgästföreningen vill därför uppmärksamma frågan om barn som lever i hemlöshet.

Läs vidare »
Media no image

Nytt projekt ska ge bättre sopsortering

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 07:00 CEST

Idag startar kampanjen ”Vinn vinn – Sopsortering!” där två bostadsområden i Östersund utmanar varandra i sopsortering. Syftet är bland annat till att öka kunskapsnivån kring sopsortering. Media är välkomna att delta under projektets inledande informationsmöten.

70 procent av innehållet i östersundsbornas soppåsar är felsorterat. Nu har boende i två bostadsområden i Östersund chansen att utmana sig själva, sina grannar och det andra bostadsområdet i sopsortering. ”Vinn vinn – Sopsortering!” heter kampanjen, som genomförs i ett bostadsområde på Körfältet och ett område i Torvalla. Välkommen till våra informationsmöten för boende.

Kvarteret Väghyveln på Körfältet
Tisdag 10 oktober: kl. 18.30–19.30, Körfältsskolans matsal
Onsdag 18 oktober: kl. 18.30–19.30, Körfältsskolans matsal

Kvarteret Ardennern i Torvalla
Onsdag 11 oktober: kl. 18.30–19.30, kvarterslokalen på Havrevägen 10
Tisdag 17 oktober: kl. 18.30–19.30, kvarterslokalen på Havrevägen 10

Östersunds kommun har kontrollerat vad som finns i soppåsarna från respektive område och nu går alltså startskottet för förbättringar. Förhoppningen är att när projektet avslutas på försommaren 2018 kommer soporna att vara mycket bättre sorterade. Och då avslöjas också vilket bostadsområde som har gjort den största förbättringen.

Inom ramen för det så kallade boinflytandearbetet har Hyresgästföreningen under åren tagit emot önskemål från hyresgästerna om ett ökat fokus på miljöfrågan. Rent konkret har det ofta handlat om hur man kan jobba för att förbättra kunskapsnivån gällande själva sopsorteringen ute i bostadsområdena.

– Vi har sett att det finns en stor förbättringspotential ute i soprummen och har därför startat det här samarbetet med Östersunds kommun. Det här med sopsortering är något som alla vinner på, det handlar förstås om pengar men också om miljön, säger Clas Alenius, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

– De bostadsområden som är med i utmaningen är inte unika på något vis, förklarar Catrine Edlund, Östersund kommun. De har inte valts ut för att sopsorteringen skulle vara särskilt dålig hos dem. De är snarare representativa för hur det ser ut såväl i Östersund som i resten av landet, säger hon.

I projektet ingår Hyresgästföreningen, Östersunds kommun, Östersundshem, Rikshem och Lundstams. Östersundshem äger kvarteret Ardennern i Torvalla och Rikshem äger kvarteret Väghyveln på Körfältet. Lundstams samlar bland annat in förpackningar och tidningar i Östersund.

För mer information:
Kåre Karlsson (kvarteret Väghyveln), 070-685 44 92
Yvonne Persson (kvarteret Ardennern), 076-777 12 48
Clas Alenius, verksamhetsutvecklare, 072-505 04 78

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Imorgon startar kampanjen ”Vinn vinn – Sopsortering!” där två bostadsområden i Östersund ut-manar varandra i sopsortering. Syftet är bland annat till att öka kunskapsnivån kring sopsortering. Media är välkomna att delta under projektets inledande informationsmöten.

Läs vidare »
Zhatmh1fbmzxc1lrkyel

Alf Karlsson till Bostadskongressen Luleå 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 14:57 CEST

Den 20 oktober genomför Hyresgästföreningen en bostadskongress på temat ”nyttan med allmännyttan”. En av talarna är Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Talar gör också Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Hyresgästföreningen region Norrland
 • anvudeecrs.rnkubsckfeuensseqhhon@hwnufggkuyrliyresfzmriggastfoqnrerrnirpngenykogylascpff.se
 • 010-459 18 30
 • 070-602 51 58

Om Hyresgästföreningen region Norrland

Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Norrland
 • Strandgatan 22
 • 931 31 Skellefteå
 • Vår hemsida

Länkar