Media-no-image

Många företagare blir förlorare på grund av dagens bostadsmarknad

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 15:28 CET

DEBATT

Många företagare blir förlorare på grund av dagens bostadsmarknad.

I dag går en stor del av hushållens inkomster till att betala för boendet. Hyrorna i nyproduktion är alldeles för höga – en trerumslägenhet kostar ofta ca 10 000 kronor/månaden. Höga hyror i kombination med bostadsbristen gör att priserna på det ägda boendet stiger. Hittills i år har priset på bostadsrätter stigit med 16 %. Hushållens skuldsättning ökar och kostnaden för boendet hamnar i dag på nivåer som en stor del av befolkningen inte har råd med.

Av ideologiska skäl talar många om marknadshyror som en lösning på bostadskrisen. Marknadshyror innebär att hyresgäst och hyresvärd själva förhandlar om hyran. Det är inte så svårt att inse att hyresgästen inte har någon bra förhandlingssits när det är brist på lägenheter. Vi är övertygade om att marknadshyror för hyreslägenheter skulle medföra kraftiga hyreshöjningar. Men också prisökningar för andra boendeformer. Det sistnämnda riskerar att öka hushållens skuldsättning ytterligare.

Förlorare är de människor som hyr sin bostad och de som måste köpa sin bostad och ta stora personliga risker.

Bland företagen är byggbolag och fastighetsbolag vinnare. Förlorare är de företag som inte är verksamma inom bygg- eller fastighetsbranschen. Tillväxten skadas på flera sätt:

 1. Företag som inte är verksamma inom bygg- eller fastighetsbranschen får sämre förutsättningar att växa, eftersom en stor andel av hushållens inkomster måste användas till boendet.
 2. Företag får svårt att rekrytera kompetens och människor får svårt att flytta för att ta lediga arbeten.
 3. En fortsatt ökning av hushållens kostnader för boendet riskerar att få till följd att lönekraven i kommande avtalsrörelser ökar. Detta riskerar att skada Sveriges konkurrenskraft.

De organisationer som företräder företagarna bör reagera över de höga boendekostnaderna och de följder som detta får för många företag.

I dag inser alla att det måste byggas och det snabbt. Det får som följd att andelen lägenheter med höga nyproduktionshyror ökar. Var ska låginkomsttagare, ungdomar, pensionärer och nyanlända bo? Teorin från en del aktörer är att flyttkedjor kommer att frigöra äldre lägenheter med lägre hyror. Människor antas vallfärda från låga boendekostnader i äldre villor och lägenheter till höga hyror i nyproduktion. Det kommer inte att ske. Blir den politiska lösningen att höja kostnaderna för villaägare och de som bor i äldre lägenheter för att öka rörligheten? En del politiker diskuterar redan i de banorna!

Kostnaderna för boendet måste sänkas. Hyresrätten är i dag kraftigt missgynnad skattemässigt. En nyproducerad 3-rumslägenhet är ca 2 500 kronor dyrare per månad jämfört med andra boendeformer. Rimliga kostnader för boendet är viktigt både för människor och majoriteten av landets företag.

Det är dags för en skattereform för hyresrätten.

Gott Nytt År !

Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen Norrland

Lillemor Göransson, ordförande i Hyresgästföreningen Norrland

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Bostadskrisen är akut och drabbar människor som vill hyra sin bostad och de som måste köpa sin bostad. Vinnare är byggbolag och fastighetsbolag. Förlorare är de företag som inte är verksamma inom bygg- eller fastighetsbranschen. En ökning av hushållens kostnader för boendet riskerar att få till följd att lönekraven i kommande avtalsrörelser ökar. Det är dags för en skattereform för hyresrätten.

Läs vidare »
Oyqzqkflyzwnsou8n9g8

Vad får det kosta att bo?

Pressmeddelanden   •   2015-12-07 12:35 CET

I dag framförs många teorier om hur bostadskrisen ska lösas. En del politiker anser att marknadshyror för hyreslägenheter är lösningen. Vi anser inte det. Det skulle istället bidra till att förvärra bostadskrisen och minska konsumtionsutrymmet för en stor del av landets ca tre miljoner hyresgäster. Det som behövs är en skattereform för hyresrätten. För vad får det egentligen kosta att bo?

Yekcbkdgejoxj5tvm2cc

Hyresgästföreningen vässar sin opinionsbildning i bostadspolitiska frågor

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 10:00 CET

Hyresgästföreningen Norrland har bildat ett Bostadspolitiskt nätverk där de förtroendevalda lär sig mer om bostadspolitik men också att påverka kommunpolitiker och andra beslutsfattare. Upptakten för nätverket hölls i Umeå. En inspirerade och givande dag, enligt deltagarna.

Gj6ap0lpysaknxdambpd

Vräkning av barn strider mot allmännyttans samhällsansvar

Nyheter   •   2015-10-05 14:05 CEST

Idag, den 5 oktober, är både FN:s internationella hyresgästdag och den internationella barndagen. Hyresgästföreningen i Norrland har kartlagt hur kommunerna i Norrland uppdrar åt allmännyttan för att förebygga vräkning av barn. Vi har kartlagt innehållet i, de politiskt utformade, ägardirektiven till bostadsbolagen.

Media-no-image

En god bostadspolitik för en hållbar utveckling

Blogginlägg   •   2015-09-21 11:04 CEST

Det är dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan och hantera den som den samhällsfråga den är. För det krävs både kloka och handlingskraftiga politiker som förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

Det är snart dags för Centerns partistämma och Folkpartiets landsmöte. Partierna kommer var för sig att diskutera bostadspolitik och andra viktiga samhällsfrågor. Detta är mycket bra, eftersom vi i dag har en bostadskris. Bristen på bostäder gör att priserna på det ägda boendet ökar till den grad att flera aktörer varnar för en bostadsbubbla. Hyrorna för nyproducerade hyresrätter ligger på nivåer som de flesta människor inte klarar av.

Bostadskrisen skadar tillväxten på flera sätt. Företag får svårt att rekrytera personal. Höga kostnader för boendet gör att hushållens konsumtionsutrymme minskar. Hushållen får prioritera boendet och därmed försämras förutsättningarna för många mindre företag. Vi kan få svårt att hålla uppe sysselsättningen i nästa lågkonjunktur.

Bostadskrisen minskar också samhällets möjligheter att ge skydd åt människor som söker sig till fred och frihet från krig och förtryck. Var ska de människor som kommer till Sverige bo och hur ska de ha råd med dagens nyproducerade lägenheter.

Det finns inga genvägar. För att balansera marknaden måste det byggas fler hyresrätter med rimliga hyror. Hyresrätten har en balanserande effekt på hela bostadsmarknaden och påverkar den totala prisbilden.

En del företrädare för partierna framför att marknadshyror och ett avskaffande av det kollektiva förhandlingssystemet skulle bidra till att lösa bostadskrisen. Vi är helt övertygande om att detta inte är fallet

Marknadshyror skulle i stället medföra kraftigt ökade hyresnivåer, inte minst därför att efterfrågan överstiger utbudet. Ett lokalt verksamt fastighetsbolag agerar rationellt och kommer inte att bygga om de riskerar att få tomma lägenheter. Bostadsmarknaden kännetecknas därför nästan aldrig av balans.

En del förespråkare för marknadshyror inser de problem som uppstår för människor med lägre inkomster. Dessa kommer inte att ha råd med de hyresnivåer som blir aktuella. Lösningen blir speciella bostäder med lägre hyror för dessa människor och därmed ökar segregationen.

Ibland påstås att Sverige har hyresreglering. Detta är felaktigt. Vi har ett system med bruksvärdeshyror där hyrorna fastställs genom förhandling mellan en organisation av hyresgäster och fastighetsägare. Det finns inte heller något förhandlingsmonopol, men många hyresgäster vill bli företrädda i sin hyresförhandling.

I dag bor 3 miljoner människor i hyresrätt. Marknadshyror och ett slopande av förhandlingssystemet är inte bra vare sig för tillväxten eller för framtida och nuvarande hyresgäster. Det som behöver göras är att bl.a. reformera beskattningen kring boendet. Fastighetsägare trippelbeskattas och skatten på nyproduktion är hög. En skattereform för hyresrätten skulle betyda mycket för bostadsmarknaden. Vi hoppas att partiernas företrädare från Norrland och övriga landet ser detta.

Lillemor Göransson och Henry Magnusson ordförande respektive regionchef Hyresgästföreningen Norrland.

Det är dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan och hantera den som den samhällsfråga den är. För det krävs både kloka och handlingskraftiga politiker som förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

Läs vidare »
Fxekxnjxoewijbyywkfy

Hyresgästföreningen Norrland summerar en bra vecka på Stora Nolia!

Nyheter   •   2015-08-11 09:26 CEST

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största medlemsorganisationer. Vi verkar för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Med våra drygt 530 000 medlemmar och 11 000 förtroendevalda blir föreningens samlade röst en stark kraft på den bostadspolitiska arenan. I år firar föreningen dessutom 100 år, något som kommer att uppmärksammas och firas under hösten.

Fxekxnjxoewijbyywkfy

Hyresgästföreningen Norrland summerar en bra vecka på Stora Nolia!

Nyheter   •   2015-08-11 09:26 CEST

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största medlemsorganisationer. Vi verkar för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Med våra drygt 530 000 medlemmar och 11 000 förtroendevalda blir föreningens samlade röst en stark kraft på den bostadspolitiska arenan. I år firar föreningen dessutom 100 år, något som kommer att uppmärksammas och firas under hösten.

Media-no-image

Hyresgästföreningen satsar stort i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 22:03 CEST

Hyresgästföreningen satsar stort i Kiruna

Kiruna är i en väldigt ovanlig och speciell situation där stadsomvandlingen kommer att påverka många hyresgästers boende. Därför väljer Hyresgästföreningen Region Norrland att anställa en person och öppna upp ett nytt kontor i Kiruna.

- Det känns väldigt viktigt att vi som organisation finns på plats för att tillgodose våra medlemmars och andra hyresgästers intressen gällande stadsflytten, säger Lillemor Göranson, regionsordförande Hyresgästföreningen Region Norrland.

Hyresgästföreningen för löpande samtal med LKAB med syfte att hyresgästerna inte ska drabbas ekonomiskt av stadsomvandlingen. Vår uppfattning är att nuvarande hyresgäster inte ska betala för statens gruvdrift ur den egna plånboken

Hyresgästföreningen Kiruna välkomnar satsningen

- Det känns bra att vi åter igen fått personal på plats i Kiruna. Vi kommer tillsammans vara ute i bostadsområden och prata boendefrågor med hyresgästerna, säger Nicklas Emmoth.

Torsdag den 4 juni kommer regionens ordförande Lillemor Göranson till Kiruna och inviger det nya kontoret.  Öppet hus hålls mellan klockan 12:00-19:00.

För mer information:

Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland, 070- 627 82 58

Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna, 070-381 09 89

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kiruna är i en väldigt ovanlig och speciell situation där stadsomvandlingen kommer att påverka många hyresgästers boende. Därför väljer Hyresgästföreningen Region Norrland att anställa en person och öppna upp ett nytt kontor i Kiruna.

Läs vidare »
Mogfchoir5ymoqqa0cqd

Lägsta hyreshöjningarna på många år i Jämtland

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 08:15 CET

Hyresgästföreningen konstaterar att 2015 års hyreshöjningar i Jämtland blev ovanligt måttliga. De lägsta på många år. Ett flertal av de kommunala bostadsbolagen höjer hyrorna med 1 procent eller mindre och snittet i länet ligger på 0,94 procent.

Media-no-image

Orättvist att tvingas höja hyror på grund av nödvändigt underhåll

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 17:19 CET

Hyresgästföreningen och AB Bostaden har tecknat en uppgörelse kring hyrorna från första april 2015. AB Bostaden hade krävt att få höja hyrorna med 1,52 procent, bland de lägsta yrkandena i landet i årets hyresförhandlingar. Parterna enades om en genomsnittlig höjning på 1,25 procent.

Huvudorsaken till hyreshöjningen är det ökade underhållet. AB Bostaden har behov av att göra underhåll för 270 miljoner kronor varje år de närmaste 15 åren.

"Vi anser att AB Bostaden inte skulle ha varit tvungna att höja hyran alls i år om det inte varit för underhållsbehovet. Vi har hela tiden trott och hoppats på att det ska komma regeringsbeslut på subventioner och skattelättnader som ska lösa det stora underhållsbehovet för hyresfastigheter. Men ännu har vi inte sett något sådant. Enskilda villa- och bostadsrättsägare har fått subventioner för sina renoveringar i flera år nu. Det är ett orättvist system där hyresgästerna är de som får betala", säger Hans-Urban Strand, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Lägenheter i hus byggda 2010 eller senare får ingen höjning. För övriga innebär överenskommelsen höjningar mellan 1-1,5 procent.

För mer information:
Hans-Urban Strand, förhandlare Hyresgästföreningen, 070-579 24 44

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen och AB Bostaden har tecknat en uppgörelse om en hyreshöjning på 1,25 procent. Huvudorsaken till hyreshöjningen är det ökade underhållet. "Vi har hela tiden hoppats på ett regeringsbeslut på subventioner och skattelättnader för underhåll i likhet till det som finns för villa- och bostadsrättsägare. Men ännu har vi inte sett något sådant", säger Hans-Urban Strand, förhandlare.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationchef
 • Hyresgästföreningen Region Norrland
 • elisabeth.ennefors@hyresgastforeningen.se
 • 010-459 18 49
 • 072-559 91 29

Om Hyresgästföreningen region Norrland

Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Norrland
 • Strandgatan 22
 • 931 31 Skellefteå
 • Vår hemsida

Länkar