Tjwcz0si52bimbftgg7z

Portabel lägenhet sätts upp i Vännäs

Nyheter   •   2014-04-22 15:04 CEST

På onsdag ställer Hyresgästföreningen upp en portabel enrummare i centrala Vännäs. Vi hälsar politiker och Vännäsbor välkomna till lägenheten för att samtala om och kring bostadsbristen. I år är det valår. Vilka lösningar har Vännäs politiska partier för bostadsbristen?

P515pkequpc1nc3vgpma

Det saknas 1000 bostäder i Sundsvall, var ska vi bo? Hyresgästföreningen bjuder in till bostadsdebatt.

Nyheter   •   2014-04-14 14:29 CEST

Sundsvall har ett bostadsunderskott på 1000 bostäder. Samtidigt står nära 7000 personer i Mitthems bostadskö. Det här går inte ihop. Bostadsbristen hämmar tillväxten i regionen och de svagaste i samhället drabbas hårt. Vad kan vi göra? Hyresgästföreningen och ABF Västernorrland bjuder in till en debatt om bostadsfrågorna. Onsdag den 16 april i programsalen på Kulturmagasinet i Sundsvall.

Media-no-image

Lulebo vill höja hyrorna

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 14:49 CEST

Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Luleås kommunala bostadsbolag, Lulebo AB, om att få höja hyrorna. Lulebo vill höja hyrorna från och med den första juni med 2,71 procent. Vilket skulle innebära att Lulebo ökar sina hyresintäkter med 16 miljoner kronor.

– Det handlar helt enkelt om planerat underhåll och reparationer. Lulebo har ett stort underhållsbehov. Frågan är väl hur stor del av detta som hyresgästerna ska betala. Det är det vi ska förhandla om, säger Roger Enbom, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Lulebo startar den 9 april.

För mer information:
Roger Enbom, förhandlare Hyresgästföreningen region Norrland, 070-618 00 99

Hyresgästföreningen region Norrland förhandlar hyrorna för drygt 120 000 lägenheter i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Vi förhandlar med både allmännyttiga och privata bostadsföretag.

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Luleås kommunala bostadsbolag, Lulebo AB, om att få höja hyrorna. Lulebo vill höja hyrorna från och med den första juni med 2,71 procent. Vilket skulle innebära att Lulebo ökar sina hyresintäkter med 16 miljoner kronor.

Läs vidare »
I0n6jnoucyjr3genqw2i

Hyresförhandlingarna med Kalixbo har strandat

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 13:51 CET

Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Kalixbo har inte kunnat komma överens om hyran för 2014. Kalixbo har strandat förhandlingarna och nu är det upp till den centrala hyresmarknadskommittén att besluta vilken hyreshöjning hyresgästerna hos Kalixbo får.

Rjsh8tamqkeahxk4bdgl

Lägenheten som ska få fart på bostadsdebatten kommer till Gällivare

Nyheter   •   2014-03-19 10:00 CET

Lördag 22 mars arrangerar Hyresgästföreningen en föreningsmässa i Gällivare. 29 föreningar ställer ut på Sjöparksskolan. Fokus för Hyresgästföreningen är den akuta bostadssituationen i Gällivare/Malmberget. Under mässan ställs en portabel lägenhet upp. Med lägenheten som utgångspunkt vill Hyresgästföreningen diskutera problem och lösningar med hyresgäster, politiker, ungdomar, ja alla som vill.

Psmwqhpgvuayrfrqoo0a

Nya hyror i Skellefteå ska säkra underhållet

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 09:07 CET

Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Skebo har kommit överens om nya hyror. Bolaget hade yrkat på en hyreshöjning på cirka 24 kronor per kvadratmeter och år. Hyresgästföreningen lyckades sänka kravet till drygt 15 kronor per kvadratmeter och år.

Rjsh8tamqkeahxk4bdgl

Lägenhet på turné i Jämtland och Härjedalen

Nyheter   •   2014-03-11 11:21 CET

Nu landar Hyresgästföreningens transportabla enrummare i Sveg och Strömsund. Med lägenheten som utgångspunkt vill vi diskutera problem och lösningar på de två orterna med hyresgäster, politiker, ungdomar, ja alla som vill.

Rneimuneqqk3kvixagdg

Hyresgäster i Norrland fick åtta miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 09:03 CET

Hyresgäster som flyttade in bland vägglöss, som blev sjuka av kranvattnet och hyresgäster som hade vattenskador som aldrig lagades. Under 2013 hjälpte Hyresgästföreningen hyresgäster i Norrland att få tillbaka sammanlagt åtta miljoner kronor för att de betalade hyra för ett boende som inte höll måttet.

Media-no-image

Hyrorna klara för hyresgäster hos de privata fastighetsägarna i Kalix, men medling i förhandlingarna med Kalixbo

Pressmeddelanden   •   2014-02-27 09:34 CET

Hyresgästföreningen och de privata fastighetsägarna i Kalix har kommit överens om nya hyror för 2014. Totalt rör det sig om cirka 500 lägenheter.

 • Drejdablick AB höjer hyrorna från första januari med 13,50 kronor per kvadratmeter.
 • Fastighets AB Nivi höjer hyrorna från första januari med i genomsnitt 15 kronor per kvadratmeter.
 • Hemåt höjer hyrorna från första januari med 13 kronor per kvadratmeter.

En uppgörelse är också gjord med de fastighetsägare i Kalix och Töre som uppdragit till Fastighetsägarna MittNord att sköta förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Hos dessa kommer hyrorna att höjas med 13 kronor per kvadratmeter från första januari.

Medling om hyrorna hos Kalixbo
Med Kalixbo har det varit svårare att göra någon överenskommelse om hyrorna för detta år. Det kommunala bostadsbolaget vill höja hyrorna med 33 kronor per kvadratmeter från och med första januari.

–  Trots att vi träffats vid två tillfällen står vi ännu långt ifrån varandra, därför har vi sökt medling hos Hyresmarknadskommittén. Mer kan vi inte säga under pågående förhandling, säger Linda Sundström, hyresförhandlare på Hyresgästföreningen.

För mer information:
Linda Sundström, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-541 59 13

Hyresgästföreningen region Norrland förhandlar hyrorna för drygt 120 000 lägenheter i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Vi förhandlar med både allmännyttiga och privata bostadsföretag.

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen och de privata fastighetsägarna i Kalix har kommit överens om nya hyror för 2014. Totalt rör det sig om cirka 500 lägenheter. Med Kalixbo har det varit svårare att göra någon överenskommelse om hyrorna för detta år. Det kommunala bostadsbolaget vill höja hyrorna med 33 kronor per kvadratmeter från och med första januari.

Läs vidare »
Media-no-image

Debatt: Vill våra politiker höja hyran och tjäna pengar på hyresgästerna?

Blogginlägg   •   2014-02-25 10:52 CET

När vi från Hyresgästföreningen träffar kommunpolitiker framförs allt oftare att de allmännyttiga bostadsföretagen nu är historia och att huvudsyftet är att driva företagen enligt affärsmässiga principer. Syftet skulle alltså vara att vinstmaximera och tjäna pengar på boendet, för att sedan föra över pengarna till annan kommunal verksamhet som normalt finansieras via skatter och avgifter. Hyresgästerna ska alltså först betala kommunalskatt och dessutom en indirekt skatt på sitt boende! Jämfört med andra boendeformer missgynnas hyresrätten skattemässigt redan i dag. Ett exempel är att skattesystemet gör en nybyggd hyresrätt cirka 2000 till 3000 kronor per månad dyrare än andra boendeformer. För att använda ett gammalmodigt ord är det otillständigt att beskatta hyresgästerna i flera led!

Den lag som gäller inom området heter ”lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” och tillkom 2011. Enligt lagen ska dessa bolag drivas i ett allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. I lagen ges de allmännyttiga bostadsföretagen ett samhällsuppdrag. Av förarbetena till lagen framgår att det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Boendet ska vara tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund, samt att det ingår ett samhällsansvar i det allmännyttiga syftet där allmännyttan främjar såväl utbudet av hyresrätter som en väl fungerande konkurrens. Det sägs också att utan ett allmännyttigt syfte kan det kommunala bostadsaktiebolaget komma att reduceras till att enbart ha vinsmaximering som mål. Det är tydligt att samhällsuppdraget eller det allmännyttiga syftet är det centrala för dessa företag och överordnat andra aspekter.

De flesta kommunpolitiker har en ambition att bygga en attraktiv kommun. De vill utveckla sin kommun och hoppas att antalet innevånare ska öka. Om detta ska vara möjligt så måste det finnas arbete och bostäder som människor kan flytta till. Ungdomar är i en speciell situation. De är oftast beroende av att det finns hyreslägenheter med en rimlig hyra på orten. En brist på hyreslägenheter gör att rörligheten på arbetsmarknaden minskar. En brist skadar alltså tillväxten.

Hyresrätten har många fördelar. Den är en tillgänglig, flexibel och trygg boendeform. Sveriges 1,6 miljoner hyresrätter bidrar till stabilitet på bostadsmarknaden och underlättar rörligheten på arbetsmarknaden.

Vad vill våra kommunpolitiker med allmännyttan? Vill de kunna erbjuda lägenheter till en rimlig kostnad och där även unga människor har en chans på bostadsmarknaden eller vill de föra över vinsten från allmännyttan till annan kommunal verksamhet? I dag finns exempel på ägardirektiv från våra kommunpolitiker till de allmännyttiga bostadsföretagen där vinsten ska föras över till andra kommunala bolag/annan kommunal verksamhet. Alla företag behöver en vinst för att överleva på marknaden. Från Hyresgästföreningens sida tycker vi att vinsten ska stanna i de kommunala bostadsföretagen för att säkerställa en bra standard, rimliga hyror och ge bättre förutsättningar för nyproduktion. Våra hyresgäster ska inte beskattas flera gånger.

Bostadspolitiken är en viktig fråga för framtiden, en fråga som väljarna bryr sig om. Vi hoppas att du som politiker intresserar dig för ägardirektiven till allmännyttan. Hur ser ägardirektiven ut i din kommun? Vad tycker du är rimligt? 

Esa Norojärvi, ordförande Hyresgästföreningen region Norrland
Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen region Norrland


När vi från Hyresgästföreningen träffar kommunpolitiker framförs allt oftare att de allmännyttiga bostadsföretagen nu är historia och att huvudsyftet är att driva företagen enligt affärsmässiga principer. Syftet skulle alltså vara att vinstmaximera och tjäna pengar på boendet, för att sedan föra över pengarna till annan kommunal verksamhet som normalt finansieras via skatter och avgifter.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Mediakontakter
 • anneli.lundmark@hyresgastforeningen.se
 • 0910-288601
 • 070-2858117

Om Hyresgästföreningen region Norrland

Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Norrland
 • Strandgatan 22
 • 931 31 Skellefteå
 • Vår hemsida

Länkar