Media no image

Hur utbredd är handeln med svarta hyreskontrakt?

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 08:00 CEST

Hyresgästföreningen har i samarbete med opinionsundersökningsföretaget Novus genomfört en enkätundersökning om svarthandel med hyreskontrakt. Syftet var att se hur utbredd handeln med svartkontrakt är och vilka som är inblandade i handeln.

Undersökningen fokuserade på fem olika frågeställningar.

 • Hur utbredd är handeln med svarta hyreskontrakt?
 • Vilka aktörer är inblandade?
 • Vilken typ/storlek av lägenhetsobjekt är vanligast förekommande i samband med svarthandel av kontrakt?
 • Finns det grupper eller områden som utmärker sig?
 • Vilka belopp rör det sig om?

Resultatet visar att handel med svartkontrakt är ett problem för dem som drabbas. Det är samtidigt av en så liten omfattning att formen och villkoren för hyresrätten som upplåtelseform, inklusive tillhörande bytesrätt, inte kan ifrågasättas med anledning av handeln av svarta hyreskontrakt. Knappt fem procent har någon gång betalat för ett hyreskontrakt.

Även om svarthandel med hyreskontrakt är ett mycket begränsat fenomen generellt, är det mer utbrett i storstadsområdena och bland yngre. Det visar även en tidigare undersökning kring frågan som gjordes inför att Hyresgästföreningen lanserade Unga vuxnas boende i maj 2017.

– Koncentrar man frågorna till gruppen unga hyresgäster under 30 år i Storstockholm är nivån 18 procent. I storstadsområdena generellt ligger nivån på 13 procent, säger Love Börjeson, senior analytiker på Hyresgästföreningen och rapportförfattare.

Det är framför allt hyreskontrakt på små lägenheter det handlar om, det vill säga ett rum och kök. Dessutom är de belopp som det talas om relativt begränsade, i snitt lite drygt 17 000 kronor.

– Det verkar som att det vanligaste är att man tvingas betala svart för sin första hyresrätt med förstahandskontrakt. Det tyder på att bytesrätten i sig inte är det stora problemet i sammanhanget eftersom de som betalar svart är personer som inte redan har ett kontrakt och därmed inte har något att byta med.

Resultatet visar också att fastighetsägare/mäklare och hyresgäster kräver ersättning för ett hyreskontrakt i lika stor omfattning.

– Bilden av långa byteskedjor där betydande belopp flödar mellan hyresgäster stämmer alltså inte med resultaten i den här studien, säger Love Börjeson.

Det finns antydningar i studien att handel med kontrakt också kan förekomma i viss utsträckning för de riktigt stora lägenheterna. Beloppen är då högre och betalningarna går till mäklare snarare än till fastighetsägare eller hyresgäster. Studien är dock för liten och resultaten för osäkra i denna fråga för att man ska kunna dra långtgående slutsatser av just detta.

– Även om förekomsten av handel med hyreskontrakt är relativt begränsad finns det en grupp som är särskilt utsatt och det är unga som försöker få in en fot på bostadsmarknaden. Den stora anledningen till det är just bristen på hyresrätter, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Med fler bostäder som människor har råd att efterfråga så ökar också möjligheten för fler att hitta ett boende på rätt sätt. Men det kräver ett större samhällsfokus på inte bara att det byggs utan på vad som byggs och för vilka, säger Marie Linder.

För mer information:
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, 070-546 26 94
Love Börjeson, senior analytiker Hyresgästföreningen, 072-231 38 27

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen har i samarbete med opinionsundersökningsföretaget Novus genomfört en enkätundersökning om svarthandel med hyreskontrakt. Syftet var att se hur utbredd handeln med svartkontrakt är och vilka som är inblandade i handeln.

Läs vidare »
Gi1fb9opaogmwxzjm7ru

​Hyresgästföreningen motsätter sig uttag ur Lulebo

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 13:53 CEST

Den 19 juni ska kommunfullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens förslag att överföra 400 miljoner kronor från Lulebo till ägaren, Luleå kommun. Hyresgästföreningen är kritisk till den planerade värdeöverföringen.

Mbik5nzv7l2juo71kkeb

Hyresgästföreningens syn på Bostadens försäljning

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 11:25 CEST

AB Bostaden har under ett möte den 12 juni informerat om att bolaget har för avsikt att sälja ut 1601 lägenheter på Carlshem och Mariehem till fastighetsbolaget Heimstaden. Definitivt beslut förväntas fattas i kommunfullmäktige den 19 juni. Hyresgästföreningen är för ett starkt allmännyttigt kommunalt bostadsbolag och motsätter sig därför en försäljning.

Weorvvhvphdhkb6kwhjo

Får man röka på balkongen?

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 12:00 CEST

Kan man grilla, trots att man inte bor högst upp? Och vem har egentligen ansvar för studsmattan på gården? Inför sommaren dyker det alltid upp frågor om vad man får och inte får göra som hyresgäst. Hyresgästföreningen region Norrlands jurist Christian Strömberg svarar på några av de vanligaste frågorna.

Zbapix99ectieqjaj8t3

Får man röka på balkongen?

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 12:00 CEST

​Kan man grilla, trots att man inte bor högst upp? Och vem har egentligen ansvar för studsmattan på gården? Inför sommaren dyker det alltid upp frågor om vad man får och inte får göra som hyresgäst. Hyresgästföreningen region Norrlands jurist Johan Hermansson svarar på några av de vanligaste frågorna.

Snj9w2awrwinxwocbyik

Får man röka på balkongen?

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 12:00 CEST

Kan man grilla, trots att man inte bor högst upp? Och vem har egentligen ansvar för studsmattan på gården? Inför sommaren dyker det alltid upp frågor om vad man får och inte får göra som hyresgäst. Hyresgästföreningen region Norrlands chefsjurist Niclas Sundell svarar på några av de vanligaste frågorna.

Iifs1dsbxhpjmvekmp7m

Får man röka på balkongen?

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 12:00 CEST

Kan man grilla, trots att man inte bor högst upp? Och vem har egentligen ansvar för studsmattan på gården? Inför sommaren dyker det alltid upp frågor om vad man får och inte får göra som hyresgäst. Hyresgästföreningen region Norrlands jurist Mikael Renqvist svarar på några av de vanligaste frågorna.

Xv0ayhidsec5lmr81y1w

Nyfiken på ungas inställning till boende?

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 09:47 CEST

En undersökning av Ungdomsbarometern visar bland annat att boendesituationen för Sveriges unga varierar beroende på var i landet man bor och familjens ekonomi. Imorgon besöker Ungdomsbarometerns expert Anton Landehag Hyresgästföreningen region Norrlands personaldagar i Sollefteå för att berätta om ungas engagemang och bostadssituation. Media är välkomna att delta.

Hvfwm4cpdwwulz4dz6tx

Hyresgästföreningen och Pajalabostäder överens om hyrorna

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 08:45 CEST

De senaste fem åren har inneburit förhandlingar som gått till Hyresmarknadskommittén för medling eller beslut. 2017 innebär dock ett trendbrott och parterna har lyckats hitta en överenskommelse på lokal nivå. Pajalabostäder yrkade på en hyreshöjning om 2,95 procent. Parterna skakade hand på en överenskommelse som innebär en ökning av hyran med 0,95 procent..

Yqqbgernyr5lnct4qvqn

Conny Säker ny förhandlingschef för Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 10:55 CEST

Den 18 april tillträdde Conny Säker som ny chef för enheten förhandling och lokalt utvecklingsarbete. Conny ersätter Roland Lätth, som går i pension. Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner.

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Hyresgästföreningen region Norrland
 • pyxtanssturvbjders.rhrubenqcrhssycon@hyrhdesgastwrolfontreningmhdeskenziia.se
 • 010-459 18 30
 • 070-602 51 58

Om Hyresgästföreningen region Norrland

Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Norrland
 • Strandgatan 22
 • 931 31 Skellefteå
 • Vår hemsida

Länkar