Fxekxnjxoewijbyywkfy

Hyresgästföreningen Norrland summerar en bra vecka på Stora Nolia!

Nyheter   •   2015-08-11 09:26 CEST

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största medlemsorganisationer. Vi verkar för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Med våra drygt 530 000 medlemmar och 11 000 förtroendevalda blir föreningens samlade röst en stark kraft på den bostadspolitiska arenan. I år firar föreningen dessutom 100 år, något som kommer att uppmärksammas och firas under hösten.

Fxekxnjxoewijbyywkfy

Hyresgästföreningen Norrland summerar en bra vecka på Stora Nolia!

Nyheter   •   2015-08-11 09:26 CEST

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största medlemsorganisationer. Vi verkar för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Med våra drygt 530 000 medlemmar och 11 000 förtroendevalda blir föreningens samlade röst en stark kraft på den bostadspolitiska arenan. I år firar föreningen dessutom 100 år, något som kommer att uppmärksammas och firas under hösten.

Media-no-image

Hyresgästföreningen satsar stort i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 22:03 CEST

Hyresgästföreningen satsar stort i Kiruna

Kiruna är i en väldigt ovanlig och speciell situation där stadsomvandlingen kommer att påverka många hyresgästers boende. Därför väljer Hyresgästföreningen Region Norrland att anställa en person och öppna upp ett nytt kontor i Kiruna.

- Det känns väldigt viktigt att vi som organisation finns på plats för att tillgodose våra medlemmars och andra hyresgästers intressen gällande stadsflytten, säger Lillemor Göranson, regionsordförande Hyresgästföreningen Region Norrland.

Hyresgästföreningen för löpande samtal med LKAB med syfte att hyresgästerna inte ska drabbas ekonomiskt av stadsomvandlingen. Vår uppfattning är att nuvarande hyresgäster inte ska betala för statens gruvdrift ur den egna plånboken

Hyresgästföreningen Kiruna välkomnar satsningen

- Det känns bra att vi åter igen fått personal på plats i Kiruna. Vi kommer tillsammans vara ute i bostadsområden och prata boendefrågor med hyresgästerna, säger Nicklas Emmoth.

Torsdag den 4 juni kommer regionens ordförande Lillemor Göranson till Kiruna och inviger det nya kontoret.  Öppet hus hålls mellan klockan 12:00-19:00.

För mer information:

Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland, 070- 627 82 58

Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna, 070-381 09 89

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kiruna är i en väldigt ovanlig och speciell situation där stadsomvandlingen kommer att påverka många hyresgästers boende. Därför väljer Hyresgästföreningen Region Norrland att anställa en person och öppna upp ett nytt kontor i Kiruna.

Läs vidare »
Mogfchoir5ymoqqa0cqd

Lägsta hyreshöjningarna på många år i Jämtland

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 08:15 CET

Hyresgästföreningen konstaterar att 2015 års hyreshöjningar i Jämtland blev ovanligt måttliga. De lägsta på många år. Ett flertal av de kommunala bostadsbolagen höjer hyrorna med 1 procent eller mindre och snittet i länet ligger på 0,94 procent.

Media-no-image

Orättvist att tvingas höja hyror på grund av nödvändigt underhåll

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 17:19 CET

Hyresgästföreningen och AB Bostaden har tecknat en uppgörelse kring hyrorna från första april 2015. AB Bostaden hade krävt att få höja hyrorna med 1,52 procent, bland de lägsta yrkandena i landet i årets hyresförhandlingar. Parterna enades om en genomsnittlig höjning på 1,25 procent.

Huvudorsaken till hyreshöjningen är det ökade underhållet. AB Bostaden har behov av att göra underhåll för 270 miljoner kronor varje år de närmaste 15 åren.

"Vi anser att AB Bostaden inte skulle ha varit tvungna att höja hyran alls i år om det inte varit för underhållsbehovet. Vi har hela tiden trott och hoppats på att det ska komma regeringsbeslut på subventioner och skattelättnader som ska lösa det stora underhållsbehovet för hyresfastigheter. Men ännu har vi inte sett något sådant. Enskilda villa- och bostadsrättsägare har fått subventioner för sina renoveringar i flera år nu. Det är ett orättvist system där hyresgästerna är de som får betala", säger Hans-Urban Strand, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Lägenheter i hus byggda 2010 eller senare får ingen höjning. För övriga innebär överenskommelsen höjningar mellan 1-1,5 procent.

För mer information:
Hans-Urban Strand, förhandlare Hyresgästföreningen, 070-579 24 44

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen och AB Bostaden har tecknat en uppgörelse om en hyreshöjning på 1,25 procent. Huvudorsaken till hyreshöjningen är det ökade underhållet. "Vi har hela tiden hoppats på ett regeringsbeslut på subventioner och skattelättnader för underhåll i likhet till det som finns för villa- och bostadsrättsägare. Men ännu har vi inte sett något sådant", säger Hans-Urban Strand, förhandlare.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen sänkte hyreskravet med mer än hälften

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 12:41 CET


Den centrala Hyresmarknadskommittén, HMK, har nu beslutat om hur stor hyreshöjningen för Kirunabostäders hyresgäster blir. Detta efter att parterna inte kunnat komma överens. HMK sänker Kirunabostäders krav från 3,6 procent till 1,27 procent.

”Vi har hela tiden haft åsikten att Kirunabostäders krav inte var relevant, bland annat med tanke på det låga ränteläget. Det är också en avvägningsfråga hur mycket hyresgästerna ska stå för de renoveringskostnader som bolaget har. Vi är glada över att HMK valde att ta till sig våra argument och vår analys av bolagets kostnader”, säger Nicklas Emmoth, ordförande i Hyresgästföreningen Kiruna.

Utslaget i HMK innebär att en lägenhet med en hyra på 5000 kronor får en hyreshöjning på 64 kronor per månad. Om bolagets krav gått igenom skulle samma lägenhet har höjts med 180 kronor per månad. Höjningen gäller från och med första januari.

Hyresgästföreningen ville att den retroaktiva höjningen skulle slås ut på de kommande tre månadernas hyra, vilket brukar vara fallet när parterna inte kunnat komma överens.

”Tyvärr går inte Kirunabostäder med på detta krav utan kommer att lägga hela den retroaktiva höjningen på april månads hyra. Vi anser att detta är fel då det riskerar att drabba den enskilde hyresgästen hårt”, säger Nicklas Emmoth.


För mer information:
Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna
nicklas.emmoth@gmail.com
070-3810989

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Den centrala Hyresmarknadskommittén, HMK, har nu beslutat om hur stor hyreshöjningen för Kirunabostäders hyresgäster blir. Detta efter att parterna inte kunnat komma överens. HMK sänker Kirunabostäders krav från 3,6 procent till 1,27 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen söker stöd hos politikerna i Kiruna och Gällivare

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 12:57 CET

Hyresgästföreningen vill att politikerna i Gällivare och Kiruna kommuner ställer sig bakom föreningens brev till regeringen om bostadssituationen i Malmfälten.

– Vi vill att regeringen, som ägare av LKAB, ger bolaget ett ägardirektiv där det framgår att bolaget ska vidta de åtgärder som krävs för att nuvarande hyresgäster i Kiruna och Gällivare inte drabbas ekonomiskt i samband med stadsomvandlingen. Nu söker vi stöd för detta krav även hos fullmäktigeledamöterna i de två kommunerna, säger Henry Magnusson, regionchef för Hyresgästföreningen region Norrland.

Sammanlagt ska 4 100 lägenheter ersättas med nyproducerade bostäder med en helt annan hyresnivå. I dag finns ingen lagstiftning som skyddar hyresgästerna, men en förändring av lagstiftningen tar lång tid och stadsomvandlingen pågår med full kraft.

– I och med att staten får avkastning från gruvdriften är det också rimligt och rättvist att staten och LKAB tar ansvar för de merkostnader som gruvdriften kommer att medföra för de människor som i dag bor i en hyresrätt,säger Henry Magnusson.

Brevet till regeringen och kommunfullmäktige i Kiruna och Gällivare bifogas här nedan.

För mer information kontakta gärna:
Henry Magnusson, regionchef, 070-559 20 55
Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna, 070-381 09 89
Mikael Karlberg, ordförande Hyresgästföreningen Gällivare, 070-538 36 79

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen vill att politikerna i Gällivare och Kiruna kommuner ställer sig bakom föreningens brev till regeringen om bostadssituationen i Malmfälten. – Vi vill att regeringen ger LKAB ett ägardirektiv där bolaget ska vidta åtgärder för att nuvarande hyresgäster i Kiruna och Gällivare inte drabbas ekonomiskt i samband med stadsomvandlingen, säger Henry Magnusson, regionchef.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen hjälpte hyresgäster att få tillbaka 1,4 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 08:21 CET

Under 2014 hjälpte Hyresgästföreningen sina medlemmar i Norrland att få tillbaka sammanlagt nära 1,4 miljoner kronor. Bland annat fick medlemmar tillbaka på hyran för att de tvingats bo med vattenskador, vägglöss, höga radonvärden eller för att lägenhetsytan var felmätt.

I några fall hjälpte Hyresgästföreningen även personer att få skadestånd för halkskador.

Totalt rör det sig om 150 hyresgäster i de fyra nordligaste länen som i genomsnitt fått 9000 kronor var för att de betalat hyra för ett boende som inte höll måttet.

– Det känns bra när vi kan göra skillnad. Det handlar ju om ganska mycket pengar för den enskilde i dennes vardag, säger Niclas Sundell, chefsjurist på Hyresgästföreningen.

Niclas Sundell tror dock att det kan finnas ett stort mörkertal bland hyresgäster som har rätt till ersättning, men inte gör anspråk på någon och att hyresvärdar inte alltid vet vad som gäller.

– Vid störande ombyggnationer, exempelvis, möts vi ofta av stor förvåning från hyresvärdar när vi kräver ersättning åt våra medlemmar för men i boendet. Det här är oftast inte något som hyresvärden erbjuder ersättning för, utan man måste som hyresgäst kräva det. Och när man gör det får man oftast rätt, man betalar ju hyra för att få en felfri produkt.

I majoriteten av ärendena som Hyresgästföreningen har varje år nås lösningar genom att förhandla med hyresvärdarna. Ett ärende av tio går vidare till tingsrätt eller hyresnämnd.

Kontakta gärna våra jurister och handläggare för mer information:
Norrbotten: Mikael Renqvist, 0920-20 15 23, 070-688 83 02
Västerbotten: Niclas Sundell, 090-70 24 46
Västernorrland: Johan Hermansson, 060-19 07 15, 076-798 09 25
Jämtland: Katharina Nyberg,063-55 66 31, 070-516 31 40

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Under 2014 hjälpte Hyresgästföreningen sina medlemmar i Norrland att få tillbaka sammanlagt nära 1,4 miljoner kronor. Bland annat fick medlemmar tillbaka på hyran för att de tvingats bo med vattenskador, vägglöss, höga radonvärden eller för att lägenhetsytan var felmätt. Totalt rör det sig om 150 hyresgäster i de fyra nordligaste länen som i genomsnitt fått 9000 kronor var.

Läs vidare »
Media-no-image

Dags för regeringen att ta ansvar för stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 12:39 CET

I det tysta pågår en total stadsomvandling i Kiruna och Gällivare kommuner. För att statliga LKAB ska kunna fortsätta bryta malm måste stora delar av det nuvarande bostadsbeståndet rivas.

Men eftersom människor måste ha någonstans att bo kommer det nuvarande beståndet att ersättas med dyr nyproduktion. Tyvärr har hyresgästerna i princip inget stöd i nuvarande lagstiftning. Om en hyresvärd inte har en likvärdig lägenhet tillgänglig, tvingas hyresgästen i normalfallet att acceptera en hyresrätt med betydligt högre hyra.

Alternativen är få. Hyresgästen har ingen möjlighet att välja att flytta till en förort eller andra närliggande städer. Kiruna och Gällivare är grannkommuner. Avståndet mellan kommunerna är ca 12 mil.

Samtidigt som nuvarande hyresgäster påverkas ekonomiskt får det allmänna full kostnadstäckning för de kostnader som stadsomvandlingen medför. Allmänna byggnader som stadshus, badhus, skolor med mera ersätts till fullo. Driftskostnaderna för dessa fastigheter blir till och med lägre, eftersom de nya fastigheterna blir mer energieffektiva.

Det är inte rimligt att människor som påverkas negativt av denna stadsomvandling ska tvingas betala för statens gruvdrift ur den egna plånboken samtidigt som det allmänna får full kostnadstäckning, säger Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Stadsomvandlingen är av en sådan omfattning att det motsvarar att det i Stockholms kommun skulle rivas 117 000 lägenheter och ersättas med nyproduktion. I Kiruna och Gällivare kommuner kommer ca 4 100 lägenheter att rivas under den tid som stadsomvandlingen pågår.

– Vi i Hyresgästföreningen har förhandlat med LKAB i drygt ett års tid. Vi har ett bra samtalsklimat men tiden går och vi har ännu inte nått en överenskommelse med bolaget. Det finns nu en stor oro bland hyresgästerna och frågan måste få en lösning, säger Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen region Norrland.

Av den anledningen har vi idag lämnat en skrivelse till regeringen. Där föreslår vi att de genom ett ägardirektiv till LKAB uppdrar åt bolaget att vidta de åtgärder som krävs för att nuvarande hyresgäster inte ska drabbas ekonomiskt av stadsomvandlingen, säger Henry Magnusson.

Självklart måste ett bolag skötas på ett affärsmässigt sätt och ges rätt förutsättningar. Men bolagets verksamhet blir en viktig fråga för våra politiker när kommuninvånarna riskerar att få betala dyrt för en verksamhet som ett statligt bolag bedriver. Vi hoppas därför att den nya regeringen nu tar sitt ansvar och ser till att människor inte drabbas ekonomiskt av stadsomvandlingen, avslutar Marie Linder.

Bifogat finns brevet till regeringen.

För mer information kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, 070-546 26 94

Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen region Norrland, 070-559 20 55

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen tillskriver nu regeringen om situationen i Malmfälten. Hyresgästföreningen föreslår att regeringen genom ett ägardirektiv till LKAB uppdrar åt bolaget att vidta de åtgärder som krävs för att nuvarande hyresgäster inte ska drabbas ekonomiskt av stadsomvandlingen.

Läs vidare »
Zowywmmge6ydr3qsmuhg

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Kirunabostäder har strandat

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 09:54 CET

Kirunabostäder har krävt att få höja hyrorna med 3,6 procent från den första januari. Det högsta hyreskravet i årets förhandlingar hos de kommunala bostadsbolagen i Norrbotten. Det kan inte Hyresgästföreningen gå med på.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationchef
  • Hyresgästföreningen Region Norrland
  • elisabeth.ennefors@hyresgastforeningen.se
  • 010-459 18 49
  • 072-559 91 29

Om Hyresgästföreningen region Norrland

Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

  • Hyresgästföreningen region Norrland
  • Strandgatan 22
  • 931 31 Skellefteå
  • Vår hemsida

Länkar