Zowywmmge6ydr3qsmuhg

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Kirunabostäder har strandat

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 09:54 CET

Kirunabostäder har krävt att få höja hyrorna med 3,6 procent från den första januari. Det högsta hyreskravet i årets förhandlingar hos de kommunala bostadsbolagen i Norrbotten. Det kan inte Hyresgästföreningen gå med på.

Media-no-image

Hyresgästföreningens krav på återhållsamhet i årets hyresförhandlingar har gett goda resultat

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 10:07 CET

Hyresgästföreningens krav på återhållsamhet i årets hyresförhandlingar har gett goda resultat

När hyrorna för fem av Jämtlands nio kommunägda allmännyttiga bostadsföretag är färdigförhandlade visar det sig att alla höjningar har hamnat på 1 procent eller lägre.

Att årets förhandlingar varit lyckade beror till stor del på det läge Jämtland befinner sig i, med låga taxehöjningar på fjärrvärme, vatten, sopor. Vi har även ett ränteläge som är gynnsamt för bostadsbolagen.

Hyresgästföreningens förhandlare i Jämtland, Hasse Dahl är nöjd.

– Både allmännyttan och de privata fastighetsägarna har varit återhållsamma i sina krav och lyssnat på våra argument. Att det ändå blev en hyreshöjning beror på att kostnaderna för hyresvärden stiger, bland annat stiger kommunala taxor, säger Dahl.

För mer information, kontakta:

Hasse Dahl, förhandlare, telefon 063-55 66 33

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

När hyrorna för fem av Jämtlands nio kommunägda allmännyttiga bostadsföretag är färdigförhandlade visar det sig att alla höjningar har hamnat på 1 procent eller lägre.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna klara för Östersundshems hyresgäster

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 12:00 CET

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Östersundshem är nu klara. Förhandlingen slutade med att parterna kom överens om att bostadsbolaget får höja hyrorna med 0,9 procent från och med den första januari 2015.

– Uppgörelsen är bra och Östersundshem har lyssnat på våra argument kring återhållsamhet med tanke på det låga kostnadsläge som råder i Östersund med låga taxehöjningar och inga räntehöjningar. Uppgörelsen innebär också att vi skall inleda arbetet med systematisk hyressättning, säger Hasse Dahl, förhandlare Hyresgästföreningen.

Förhandlingsresultatet innebär att för den som har en hyra på 5 000 kronor blir hyreshöjningen 45 kronor per månad. Utgångskravet som Östersundshem kom med var på 1,5 procent vilket skulle ha inneburit en höjning med 74 kronor per månad för samma lägenhet.

För mer information, kontakta:

Hasse Dahl, Förhandlare Hyresgästföreningen Region Norrland, telefon 063-55 66 33

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Östersundshem är nu klara. Förhandlingen slutade med att parterna kom överens om att bostadsbolaget får höja hyrorna med 0,9 procent från och med den första januari 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Östersundshem vill höja hyrorna

Pressmeddelanden   •   2014-11-03 13:17 CET

Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Östersunds kommunala bostadsbolag, Östersundshem AB, om att få höja hyrorna. Östersundshem vill höja hyrorna med 1,5 procent från den 1 januari 2015.

Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Östersunds kommunala bostadsbolag, Östersundshem AB, om att få höja hyrorna. Östersundshem vill höja hyrorna med 1,5 procent från den 1 januari 2015.

– I den budget/förhandlingsbegäran som Östersundshem har överlämnat till oss ser vi att höjningskravet beror bland annat på ökade kostnader för underhåll, men även för kommunala taxor för vatten, uppvärmning och sophämtning. Vi kommer noggrant att granska varje post i budgeten, säger Hasse Dahl, förhandlare Hyresgästföreningen Region Norrland

För mer information, kontakta:

Hasse Dahl, förhandlare, telefon 063-55 66 33
Gunilla Boström, förhandlingsassistent, telefon  060-19 07 10


Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Östersunds kommunala bostadsbolag, Östersundshem AB, om att få höja hyrorna. Östersundshem vill höja hyrorna med 1,5 procent från den 1 januari 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningens uppvaktar fullmäktigeledamöter

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 11:58 CET

I november beslutar många kommuner om ägardirektiven till sina allmännyttiga bostadsföretag. För bostadsföretagen gäller Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen är relativt ny och det finns tyvärr en hel del missuppfattningar om vad den nya lagen egentligen innebär. I debatten hörs ofta att syftet numera enbart är att skapa avkastning till ägarna. Detta är fel.

Hyresgästföreningen Region Norrland skickar i dagarna ut brev till samtliga kommunfullmäktigeledamöter i de fyra nordligaste länen. Syftet med brevet är att uppmärksamma och påminna dem om kommunens bostadspolitiska roll i samhället. Skälet till att kommunen har ett bostadsföretag kan inte vara att det ska ge avkastning till kommunen, utan att det ska bidra till kommunens bostadsförsörjning genom att bygga och förvalta hyresrätter.

Om kommunerna tar ut för hög avkastning från sitt bostadsbolag blir detta en indirekt skatt som går till andra kommunala verksamheter. Hyresgästerna får betala.

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller bostadspolitiken. I flera kommuner finns idag en stor brist på bostäder och det gäller då i synnerhet hyresrätter. Detta får stora konsekvenser för t.ex. ungdomar som inte kan flytta hemifrån och arbetssökande som inte får en bostad på den ort där de har erbjudits ett arbete. Bostadsbristen skadar tillväxten. I andra kommuner är problemen de motsatta. Där finns ett överskott av bostäder som förorsakar kommunen stora kostnader.

I november beslutar många kommuner om ägardirektiven till sina allmännyttiga bostadsföretag. För bostadsföretagen gäller Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen är relativt ny och det finns tyvärr en hel del missuppfattningar om vad den nya lagen egentligen innebär. I debatten hörs ofta att syftet numera enbart är att skapa avkastning till ägarna. Detta är fel.

– Enligt lagen ska de allmännyttiga bostadsföretagen drivas i ”allmännyttigt syfte” och ”enligt affärsmässiga principer”. För oss på Hyresgästföreningen är det självklart att de allmännyttiga bostadsföretagen måste bedrivas affärsmässigt. De ska leva på egna meriter och behöver ha tillräckligt med eget kapital för att klara av underhåll och nyinvesteringar. Det är inget nytt, så har företagen agerat sedan 90-talets början.  Avkastningskraven på det kommunala bostadsbolaget behöver ligga på en rimlig nivå utifrån bolagets uppdrag och förutsättningar, säger Lillemor Göranson, regionsordförande Hyresgästföreningen Region Norrland

Men skälet till att kommunen har ett bostadsföretag kan inte vara att det ska ge avkastning till kommunen, utan att det ska bidra till kommunens bostadsförsörjning genom att bygga och förvalta hyresrätter. Så sägs också i förarbetena till lagen:

De kommunala bostadsaktiebolagen har inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter. Utan ett allmännyttigt syfte riskerar det kommunala företaget att reduceras till att enbart ha vinstmaximering som mål och att det då inte skulle finnas något sakligt motiv för en kommun att äga ett sådant företag.”

– Vi hoppas att vi med detta brev får kommunfullmäktigeledamöterna att se till så att detta allmännyttiga syfte lyfts fram i ägardirektiven. Detta är viktigt för framtiden och för de människor som bor i kommunen, säger Henry Magnusson, regionchef på Hyresgästföreningen Region Norrland.

Faktaruta
Av förarbetena till lagen framgår bland annat följande:

 • Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsbolag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

 • Kommunerna bör klargöra avsikten med ägandet och de grundläggande ekonomiska, sociala och ekologiska utgångspunkterna för verksamheten såsom etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande samt bidrag till hållbar utveckling

 • Den grundläggande tanken är att boendet ska vara tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund och att bostadsföretagen ska ha en integrerande funktion samt att det ingår ett samhällsansvar i det allmännyttiga syftet där allmännyttan främjar såväl utbudet av hyresrätter som en väl fungerande konkurrens.

För mer information, kontakta:

Lillemor Göranson, Ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland, telefon 070-957 33 66
Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen Region Norrland, telefon 070-559 20 55


Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

I november beslutar många kommuner om ägardirektiven till sina allmännyttiga bo-stadsföretag. För bostadsföretagen gäller Lagen om allmännyttiga kommunala bo-stadsaktiebolag. Lagen är relativt ny och det finns tyvärr en hel del missuppfattningar om vad den nya lagen egentligen innebär. I debatten hörs ofta att syftet numera enbart är att skapa avkastning till ägarna. Detta är fel.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna klara hos Östersunds kommun

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 12:00 CEST

Hyrorna höjs med 0,50 procent för allmänna kostnadsökningar, samt 0,25 procent för extra underhållsåtgärder, sammanlagt 0,75 procent, detta innebär att den som idag betalar 4 500 kronor i hyra får en hyreshöjning med cirka 34 kronor i månaden.

– Jag tycker att förhandlingen gick bra. Yrkandet från Östersunds Kommun var i utgångsläget en höjning på 1 procent vilket jag kan tycka är ett humant utgångsbud, säger Hasse Dahl, förhandlare Hyresgästföreningen.  

Vår bedömning om utvecklingen i samhällsekonomin och behovet om att stärka hyresrättens och hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden, gör att vi tycker hyresförhandlingarna 2015 skall präglas av återhållsamhet och det har Östersunds Kommun visat avslutar Hasse Dahl.

För mer information, kontakta:

Hasse Dahl, förhandlare, telefon: 063-55 66 33, mobil: 076-798 08 64
Gunilla Boström, förhandlingsassistent, telefon: 060-19 07 10

 


Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen Region Norrland och Östersunds kommun är nu klara. Östersunds kommun höjer hyrorna för sina cirka 900 lägenheter med 0,75 procent från och med den 1 januari 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Hyresgästföreningen bjuder in till bostadspolitisk debatt i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 12:49 CEST

Välkomna till en intressant bostadspolitisk debatt om Kirunas framtid.

Tid och plats: Lördagen den 23 augusti kl 14.00 i Lars Jansson-salen, Folkets hus

I Kiruna kommer 3 000 lägenheter och 200 villor att påverkas av utvidgningen av gruvan.

En stor andel av dem som drabbas av stadsflytten kommer att tvingas flytta in i nyproducerade lägenheter, vilket i princip innebär en fördubbling av hyran.

De som bor i Malmfälten kommer alltså att få betala för statens gruvdrift ur den egna plånboken. Samtidigt skyddar lagstiftningen det offentliga ägandet genom att full kostnadstäckning utgår för att bygga stadshus, skolor osv.

Från statens sida saknas samordning av denna historiska stadsflytt och LKAB har heller inte fått några ägardirektiv kring flytten. Företaget förutsätts klara detta ekonomiskt på egen hand och bestämmer själv och med stöd av gällande lagstiftning hur detta ska lösas. Samtidigt är LKAB starkt konjunkturberoende. Vad händer om LKAB inte har råd att ta ansvar i framtiden?

För att svara på detta och en rad andra bostadspolitiska frågor har Hyresgästföreningen bjudit in Kirunas ledande kommunpolitiker till en debatt om bostadspolitik och Kirunas framtid.

Moderator: Li Skarin

Deltagare:

Kristina Zakrisson (s) Kommunalråd

Niklas Sirén (v) Vice Kommunalråd

Gunnar Selberg (c)

Svante Pounu (kd)

Henry Emmoth (mp)

Anne Kotavuopio Jatko (fp)

Mattias Abrahamsson (m)

Dick Vånsjö (ns)

Lilly Rönnebro (Kip)

Henry Magnusson Hyresgästföreningen

För mer information, kontakta:

Niklas Emmoth Hyresgästföreningen Kiruna 070-381 09 89

Henry Magnusson regionchef Hyresgästföreningen region Norrland 070-559 20 55


Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Välkommen till en intressant bostadspolitisk debatt om Kirunas framtid. Tid och plats: Lördagen den 23 augusti kl 14.00 i Lars Jansson-salen, Folkets hus, Kiruna Hör vad Kirunas ledande politiker tycker om Kirunas framtid och vad de vill driva för bostadspolitik de kommande åren.

Läs vidare »
Gtblc2gz744swbpwifbd

Hyresgästföreningen lyfter bostadsfrågan på Nolia

Pressmeddelanden   •   2014-08-08 09:27 CEST

I dag och imorgon är det partiernas dagar på Stora Nolia. Hyresgästföreningen finns på plats och tänker se till att ett av Norr- och Västerbottens största framtidsproblem, den akuta bostadsbristen, kommer upp på dagordningen. Vi har redan träffat flera politiker, både från kommun och riksdag. Men också många besökare som själva drabbats av bristen på bostäder.

Media-no-image

Hyreshöjningen hos Pajalabostäder mer än halverades

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 10:39 CEST

Pajalabostäder hörde av sig till Hyresgästföreningen under hösten 2013 och ville höja hyrorna. Kravet från bolaget låg på nära 40 kronor per kvadratmeter och år vilket Hyresgästföreningen inte kunde acceptera. Kravet var ett av de högsta i Norrbotten.

Parterna kom inte överens trots flera försök att förhandla. Pajalabostäder vände sig då, för tredje året i rad, till Hyresmarknadskommittén och i dagarna kom kommitténs beslut.

Pajalabostäder får höja hyrorna med drygt 17 kronor per kvadratmeter och år. I motsats till bolagets krav på drygt 40 kronor per kvadratmeter och år.

Höjningen gäller från första juli. I motsats till från första januari som Pajalabostäder yrkat.

För en lägenhet på 75 kvadrat motsvarar höjningen på 108 kronor per kvadratmeter och år. Hade Pajalabostäder fått igenom sitt krav hade det inneburit en hyreshöjning på 243 kronor i månaden från första januari för samma lägenhet.

– Vi är glada över att beslutet blev betydligt lägre än Pajalabostäders krav. Det visar att Hyresmarknadskommitténs beslut låg närmare vårt slutbud än Pajalabostäders krav och tyder på att vår analys av företaget var rätt, säger Linda Sundström, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Hyresmarknadskommitténs beslutade även om hyrorna för nästkommande år. Pajalabostäder får höja hyrorna med cirka 16 kronor per kvadratmeter och år från första juli 2015. Avtalet gäller fram till den sista juni 2016. 

För mer information:
Linda Sundström, hyresförhandlare Hyresgästföreningen, 070-541 59 13

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen fick gehör för sin uppfattning kring Pajalabostäders hyreshöjning. Det står klart sedan den centrala hyresmarknadskommittén beslutat om hyreshöjning för bolagets hyresgäster. Bostadsbolagets höjningskrav mer än halverades.

Läs vidare »
I1oggubkmd5kq6ehfgtm

Vi flyttar in i en portabel enrummare och bjuder kommunalrådet på inflyttningskaffe

Nyheter   •   2014-06-18 10:04 CEST

Hyresgästföreningen satsar för att för att lyfta bostadsfrågan i Sundsvall och få till en diskussion kring vad vi kan göra för att lösa bostadsbristen. På torsdag besöker bland annat kommunalråd Jörgen Berglund vår portabla lägenhet på Vängåvan.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Mediakontakter
 • hrantiyubhnerllisc.lwdikunnkdmark@hyresgsyvohnaswtnpdjtfnaorebbbenuzingeruvan.se
 • 0910-288601
 • 070-2858117

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Hyresgästföreningen region Norrland
 • birgitta.klingstedt@hyresgastforeningen.se
 • 0910-77 84 18
 • 076-107 84 18

Om Hyresgästföreningen region Norrland

Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Norrland
 • Strandgatan 22
 • 931 31 Skellefteå
 • Vår hemsida

Länkar