Skip to main content

Taggar

hyresgäster

hyra

boende

hyresgästföreningen

En god bostadspolitik för en hållbar utveckling

Blogginlägg   •   Sep 21, 2015 11:04 CEST

Det är dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan och hantera den som den samhällsfråga den är. För det krävs både kloka och handlingskraftiga politiker som förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

Debatt: Ett framtida Kiruna även för hyresgästerna

Debatt: Ett framtida Kiruna även för hyresgästerna

Blogginlägg   •   Maj 23, 2014 08:25 CEST

Från Hyresgästföreningens sida anser vi det som orimligt att hyresgäster och andra boende indirekt får betala ett så högt pris för gruvdriften. Det finns idag en stor oro för framtiden hos våra medlemmar. Vår inställning är att hyresgästerna och andra boende i Kiruna inte ska vara med och finansiera statens gruvdrift, genom att den enskilde drabbas av kraftiga kostnadsökningar för sitt boende.

Debatt: Var ska vi bo när staden förvandlas till ett varumärke?

Blogginlägg   •   Apr 29, 2014 13:52 CEST

Alla orter strävar efter tillväxt. Detta är en fråga som brukar skapa politisk enighet. Olika konsulter vallfärdar till kommunledningarna med sina recept på tillväxt. Alla Googlar på alla och till slut kan vilka dumheter som helst upphöjas till sanningar och personliga tyckanden förvandlas till vetenskapliga bevis. Marknadshyror sägs vara lösningen på bostadsbristen.

Debatt: Vill våra politiker höja hyran och tjäna pengar på hyresgästerna?

Blogginlägg   •   Feb 25, 2014 10:52 CET

När vi från Hyresgästföreningen träffar kommunpolitiker framförs allt oftare att de allmännyttiga bostadsföretagen nu är historia och att huvudsyftet är att driva företagen enligt affärsmässiga principer. Syftet skulle alltså vara att vinstmaximera och tjäna pengar på boendet, för att sedan föra över pengarna till annan kommunal verksamhet som normalt finansieras via skatter och avgifter.

Debatt: Sälj inte Umebornas allmännytta!

Blogginlägg   •   Jan 23, 2014 10:57 CET

Umeå behöver en stor andel hyresrätter. Hyresrätten har många fördelar. Den är öppen för alla och hyran sätts oftast efter bruksvärdet. Det ekonomiska risktagandet för hyresgästen är litet. Det är lätt att byta bostad och flytta dit det finns jobb och studier. Umeås struktur gör att tillgången på hyresrätter är en av grundförutsättningarna för att staden ska kunna fortsätta att växa.

Debatt: En havererad bostadspolitik

Debatt: En havererad bostadspolitik

Blogginlägg   •   Jan 08, 2014 09:05 CET

I dag ser jag ett samhälle där ungdomar inte kan flytta från sina föräldrar, eftersom det inte finns tillgång till hyresrätter med en rimlig hyra. Jag ser ett samhälle där segregationen mellan olika bostadsområden ökar. Jag ser ett samhälle där många politiker tycks ha abdikerat från bostadspolitiken.

Debatt: Hyresgästföreningen efterlyser politiker som brinner för bostadsfrågan

Blogginlägg   •   Dec 10, 2013 11:11 CET

10 av 14 kommuner i länet har brist på små lägenheter. Åtta kommuner har brist på bostäder för unga människor. Norrbottens framtid vilar i händerna på en ny generation. Samtidigt skapar generationsväxlingarna ett allt större behov av att rekrytera folk utifrån. Men var ska ungdomarna och de nyinflyttade bo?

Debatt: Ge hyresrätten lika villkor

Debatt: Ge hyresrätten lika villkor

Blogginlägg   •   Okt 16, 2013 10:11 CEST

Den största orsaken till att det inte byggs hyreslägenheter i Skellefteå är att Sverige har de näst högsta byggkostnaderna i Europa. Utöver det har regeringen under de senaste tio åren genomfört reformer som gynnar ägda bostäder framför hyrda och gjort det närmast ekonomiskt oförsvarbart att bygga hyresrätter.